Opnieuw minder nieuwe schuldsaneringen

In 2013 zijn 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012. Drie kwart van de schuldsaneringen eindigt na ruim 3 jaar schuldenvrij.

Vooral minder particulieren

In 2013 heeft de rechter 9,9 duizend particulieren en 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Het totaal van 12,3 duizend ligt 10 procent lager dan in 2012. Het aantal toelatingen van particulieren daalde met bijna 12 procent, terwijl het aantal toegelaten zelfstandig ondernemers met 3 procent afnam. Eind 2013 zaten meer dan 40 duizend personen in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. Inkomensdaling is de belangrijkste oorzaak om terecht te komen in de schuldsanering.

Uitgesproken schuldsaneringen

Uitgesproken schuldsaneringen

Daling voor tweede jaar op rij

Het aantal toelatingen tot de wettelijke schuldsanering is, ondanks de huidige economische conjunctuur, voor het tweede jaar op rij gedaald. In 2012 daalde het aantal schuldsaneringen met bijna 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt omdat naast economische factoren ook veranderingen in regelgeving invloed hebben op het aantal schuldsaneringen.

Vanaf 2012 moeten personen eerst een schuldhulpverleningstraject bij de gemeenten doorlopen, het zogenaamde minnelijk traject, voordat ze eventueel worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De gemeenten bepalen in dit proces de toelatingseisen, die in het algemeen de afgelopen jaren strenger zijn geworden. Dit heeft een remmende werking op de doorstroom naar het wettelijke traject.
Daarnaast bestaan er meer alternatieven zoals het beschermingsbewind. Hierbij worden mensen met problematische schulden eerder onder verscherpt toezicht geplaatst. Omdat in dit traject geen schuldregeling plaatsvindt, is opname in het wettelijk traject feitelijk niet mogelijk.

Drie kwart na ruim 3 jaar schuldenvrij

In 2013 zijn 10,9 duizend schuldsaneringstrajecten beëindigd. Hiervan eindigde 75 procent met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt. Een klein deel eindigt na het bereiken van een akkoord met de schuldeisers of door een faillissement. In bijna 20 procent van de gevallen is de schuldsanering mislukt of beëindigd door andere redenen, zoals het krijgen van een erfenis.

Beëindigde schuldsaneringen naar wijze van beëindiging

Beëindigde schuldsaneringen naar wijze van beëindiging

Mark Vlemmings

Bronnen: