Monitor Wsnp, zesde meting

In augustus 2005 is de eerste Wsnp-monitor verschenen. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te monitoren.

De zesde meting van de Wsnp-monitor vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2009 verschenen vijfde meting. Naast een update van een vaste set gegevens over aanvraag, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten en van de gegevens over dwangakkoorden, moratoria en voorlopige voorzieningen is in deze meting voor de tweede keer onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de schone lei door middel van een internetenquête onder 695 ex-schuldenaren. Daarnaast is voor de totale groep ex-schuldenaren met een schone lei van enkele sociaaleconomische kenmerken in kaart gebracht of en hoe deze veranderd zijn na het Wsnp-traject ten opzichte van daarvoor.

Monitor Wsnp. Zesde meting
Door: dr. ir. M. von Bergh, drs. V. Lalta, dr. mr. R. Vriesendorp
2 september 2010, 73 pagina's

U kunt deze publicatie bestellen bij het Iva.
Hiervoor kunt u bellen met (013) 466 84 66 of faxen naar (013) 466 84 77