Verbruik van gasolie voor verwarming door landbouwbedrijven

CBS en LEI publiceren reeds informatie over het totale gasolieverbruik door de landbouw. Dit artikel beschrijft in hoeverre dit verbruik kan worden uitgesplitst naar verbruik in mobiele werktuigen (tractoren) en overig verbruik (verwarming). Alles bij elkaar schatten het CBS en het LEI, dat het verbruik van gasolie voor verwarming door de landbouw ligt tussen de 0,3 en 0,5 PJ.