Meer schuldsaneringen in 2004

In 2004 zijn bijna 14 000 wettelijke schuldsaneringsregelingen uitgesproken. Dit is een derde meer dan in 2003. In 2004 betrof het in één op de zes gevallen een particulier met een eenmanszaak.

Definitief uitgesproken schuldsaneringen

Definitief uitgesproken schuldsaneringen

Sterke stijging in Noord-Holland

In 2004 werden gemiddeld 86 schuldsaneringsregelingen per 100 duizend inwoners uitgesproken. In Flevoland werden relatief de meeste schuldsaneringen uitgesproken: 178 per 100 duizend inwoners. In Friesland lag het gemiddeld aantal schuldsaneringen laag met 43 per 100 duizend inwoners. De sterkste stijging ten opzichte van 2003 deed zich voor in Noord-Holland, van 58 in 2003 naar 94 schuldsaneringen per 100 duizend inwoners in 2004.

Definitief uitgesproken schuldsaneringen naar provincie, 2004

Definitief uitgesproken schuldsaneringen naar provincie, 2004

Het aantal schuldsaneringen per 100 duizend inwoners stijgt naarmate een gemeente meer inwoners heeft. In kleine gemeenten - gemeenten met minder dan 5 duizend inwoners - komen gemiddeld 39 schuldsaneringen voor. In gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners ligt dit aantal bijna driemaal hoger.

Meer ouderen in de schuldsanering

In alle leeftijdsklassen zijn in 2004 ten opzichte van een jaar eerder meer schuldsaneringen uitgesproken. Bij ouderen was de toename relatief sterker dan bij jongeren. In de leeftijdsklasse 55- plus was zelfs sprake van een stijging van ruim 60 procent.

Definitieve schuldsaneringen naar gemeentegrootte, 2004

Definitieve schuldsaneringen naar gemeentegrootte, 2004

Beëindigde schuldsaneringen

Van de ruim 7 duizend in 2004 beëindigde schuldsaneringen werd ruim tweederde beëindigd met een schone lei. In 20 procent van de beëindigingen werd alsnog een faillissement uitgesproken. Bij de schuldsaneringsregelingen die in een faillissement werden omgezet, betrof het in bijna één op de zeven schuldsaneringen een particulier met een eenmanszaak.

Beëindigde schuldsaneringen naar wijze van beëindiging, 2004

Beëindigde schuldsaneringen naar wijze van beëindiging, 2004

Paul Adema

Bron: StatLine