Aantal schuldsaneringen blijft stijgen

In 2011 zijn 15 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2010. Hiermee zet de stijging, die sinds halverwege 2009 ingezet is, stevig door. Na enkele jaren van minder schuldsaneringen zijn deze weer terug op het niveau van 2005-2007.

Vooral meer privépersonen

Door de rechter zijn in 2011 bijna 15 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat waren er 3,3 duizend meer dan in 2010. Het zijn voornamelijk privépersonen, van wie er ongeveer 12 duizend toegelaten werden tot het schuldsaneringstraject. Tot de tweede helft van 2010 nam voornamelijk het aantal schuldsaneringen van (ex-)ondernemers toe. De laatste anderhalf jaar zit de stijging vooral bij privépersonen.

Uitgesproken schuldsaneringen

Uitgesproken schuldsaneringen

Minder gunstig economisch klimaat

De toename van het aantal schuldsaneringen hangt samen met een minder gunstig economisch klimaat. Zo gaan er meer bedrijven failliet en verliest een toenemend aantal mensen hun baan. Ook langdurende dubbele woonlasten en minder coulance bij schuldeisers zijn mogelijke verklaringen voor een stijgend aantal schuldsaneringen.

Forse stijging in Friesland en Zuid-Holland

Gemiddeld kwamen er vorig jaar in Nederland 112 inwoners per 100 duizend van 18 jaar en ouder in de schuldsanering terecht. Het aantal schuldsaneringen nam in alle provincies toe.

In Flevoland steeg dit aantal weliswaar niet zo hard, maar  met 272 per 100 duizend inwoners zaten Flevolanders naar verhouding het meest in de schuldsanering. Utrechters waren in de schuldsanering het minst vertegenwoordigd, met 61 inwoners van de 100 duizend.

Het meest nam het aantal schuldsaneringen in Friesland en Zuid-Holland toe. Friesland had bijna 75 procent meer schuldsaneringen dan in 2010, Zuid-Holland 61 procent. 

Schuldsaneringen per provincie

Schuldsaneringen per provincie

Iets kleiner deel na afloop schuldenvrij

In 2011 zijn bijna 11 duizend schuldsaneringen beëindigd. Hiervan eindigde 77 procent met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt. Het percentage schuldsaneringen dat uitmondde in een schone lei is in 2011, na jaren van stijging, licht gedaald.

Beëindigde schuldsaneringen naar wijze van beëindiging

Beëindigde schuldsaneringen naar wijze van beëindiging

Kees van den Berg en Mark Vlemmings

Bron: StatLine,