Statistisch Bulletin no. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro-economie, Prijzen.