Land- en tuinbouwcijfers 2005

Land- en tuinbouwcijfers 2005

Deze gezamenlijke publicatie van het LEI, onderdeel van Wageningen UR, en het CBS biedt jaarlijks een handzame bron van gegevens over de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Nederland. De nieuwe editie bevat gegevens over bijvoorbeeld de agrarische beroepsbevolking, het grondgebruik, de aantallen bedrijven, gewassen en dieren en de productie, bedrijfsresultaten en inkomens. Nieuw is een afzonderlijk hoofdstuk Milieu en Natuur.

ISBN 90-524-2585-X
Kengetal: J-29/2005
Prijs: 37,50
Abonnementsprijs € 30,00
Prijzen incl. BTW en administratie- en verzendkosten binnen Nederland.

U kunt deze publicatie bestellen bij:

Landbouweconomisch instituut (LEI)
Tel. (070) 335 81 16
Fax.(070) 335 82 05
E-mail: ria.lemson@wur.nl