Zoekresultaten

55 resultaten voor keyword:ICT-gebruik
55 resultaten voor keyword:ICT-gebruik

Pagina 1 van 3

60 jaar televisie in Nederland

In 1948 zijn de eerste televisies geplaatst

Artikelen

Kennismiddag over Open Data

Uitnodiging kennismiddag met andere overheden over het beschikbaar stellen van Open Data.

Artikelen

Acht procent van de Nederlanders nooit op internet

Bijna 1,2 miljoen personen hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt, 8 procent van de personen van 12 jaar of ouder.

Artikelen

Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

Ruim 20 procent van de bedrijven heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen.

Artikelen

Een op vijf bedrijven voert analyses op big data uit

Big data-analyses door bedrijven met minstens 10 werkzame personen

Artikelen

Beeldschermwerk werknemers 2019

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd hoeveel uur per werkdag zij gemiddeld aan een beeldscherm werken. Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.

Cijfers

Kleine bedrijven minder vaak slachtoffer cyberaanval

Kleine bedrijven hebben minder vaak te maken met een cyberaanval dan grotere

Artikelen

ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2022

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2022

Cijfers

ICT-gebruik van huishoudens en personen (ICT)

beschrijving onderzoek ict-gebruik huishoudens en personen

Overig

Cybersecuritymonitor 2020

De cybersecuritymonitor geeft een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en –incidenten van Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak op basis van diverse bronnen...

Publicaties
Artikelen

Zeven op de tien gebruiken internetbankieren

Ruim zeven op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder regelden in 2012 hun bankzaken via het internet. Dat zijn 10,2 miljoen personen.

Artikelen

Internetters bezorgd over online dreigingen

In het voorjaar van 2010 telde Nederland ruim 12 miljoen internetgebruikers in de leeftijd van 12 tot 75 jaar.

Artikelen

De digitale economie 2005

Breedbandinternet is in een korte tijd ingeburgerd geraakt. Begin 2005 beschikte 55 procent van de huishoudens over breedbandinternet. Dit was drie jaar daarvoor nog 13 procent. Van de bedrijven had...

Artikelen

De digitale economie 2005

Breedbandinternet is in een korte tijd ingeburgerd geraakt. Begin 2005 beschikte 55 procent van de huishoudens over breedbandinternet. Dit was drie jaar daarvoor nog 13 procent. Van de bedrijven had...

Artikelen

1,2 miljoen Nederlanders hebben thuis geen internet

Nederland heeft het hoogste percentage huishoudens met internettoegang in de Europese Unie. Slechts een van de acht Nederlanders heeft thuis geen internet (1,2 miljoen) of maakt er geen gebruik van...

Artikelen

Steeds meer Nederlanders in de cloud

Bijna de helft van de Nederlanders zegt in 2017 de cloud te gebruiken om bestanden op te slaan.

Artikelen

Gebruik professionele sociale netwerken stijgt

Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen maar ook onder bedrijven toe. Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het...

Artikelen

Beeldschermwerk toegenomen tot ruim 4 uur per dag in 2019

In 2019 besteedden werknemers gemiddeld ruim 4 uur per werkdag aan werkzaamheden met een beeldscherm (zoals een desktop, laptop, notebook, tablet of smartphone), een half uur langer dan in 2005....

Artikelen

Meer jongeren digitaal vaardig

Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar zijn vaardiger geworden in het gebruik van internet, computers en software ten opzichte van 2015. Jongens en meisjes verschillen niet in digitale vaardigheden,...

Artikelen

Ouderen maken inhaalslag op sociale media

Het gebruik van sociale media is tussen 2014 en 2016 toegenomen onder ouderen maar nauwelijks veranderd onder jongeren.

Artikelen

Bijna helft grote bedrijven gebruikt Artificial Intelligence

In 2019 gebruikte 45 procent van de grote bedrijven (meer dan 500 werkzame personen) een of meer Artificial Intelligence-technologieën. Gemiddeld maakte 12 procent van de Nederlandse bedrijven...

Artikelen