ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding Minder dan 2 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 2 tot 10 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 10 tot 30 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 30 tot 100 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 100 Mbit/s of meer (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Voice of video apps gebruikt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Mobiel internet verstrekt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Beschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Online bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Productaanpassing door klant (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Bestelling online volgen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Klantspecifieke info voor de bezoeker (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Verwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Gegevens bezoekers op website gebruikt (% van bedrijven) Sociale Media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Sociale Media Type sociale media Sociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale Media Type sociale media Blogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale Media Type sociale media Multimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale Media Type sociale media Wiki's om kennis te delen (% van bedrijven) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Marketing producten/bedrijfsimago (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Meningen klant, reageren op vragen (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Betrekking klant bij productontwikkeling (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Samenwerken met zakenrelaties (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Werven van personeel (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Kennis uitwisseling binnen het bedrijf (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Anti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Updaten software/besturingssysteem (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Vrijwillige training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Verplichte training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Met contract (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Externe oorzaken Vernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten door ICT-veiligheidsincidenten Kosten door intern incident Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 72 97 0 11 16 40 30 44 58 24 92 80 34 6 9 25 55 21 72 70 21 25 5 82 40 29 34 77 26 96 74 92 49 44 85 50 54 59 48 47 31 15 38 11 4 2
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 57 97 0 14 18 39 25 39 59 16 94 81 27 9 5 15 46 15 64 62 11 23 3 80 29 25 34 69 17 98 67 93 41 34 83 47 56 57 48 43 21 10 32 10 4 2
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 65 99 0 19 25 31 25 41 76 28 90 76 12 3 4 15 42 7 55 55 10 15 1 59 18 16 25 77 25 99 67 92 39 29 85 41 59 58 53 33 19 13 39 8 3 2
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 65 98 0 13 20 41 24 37 69 34 92 73 12 2 1 18 45 6 61 59 11 16 1 78 21 24 36 70 21 97 65 94 45 38 88 47 51 53 48 44 20 12 22 15 7 5
10 tot 50 werkzame personen G Handel 73 98 0 11 17 38 32 47 62 21 92 82 53 8 21 32 61 30 75 73 22 30 3 85 50 31 32 72 24 97 76 96 49 43 88 57 58 67 53 49 32 16 40 13 4 3
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 68 94 0 14 20 39 22 40 60 30 83 71 20 4 6 18 31 9 52 51 7 14 4 68 28 26 28 75 17 95 74 89 45 34 82 41 44 51 41 43 23 14 32 10 4 2
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 40 95 0 15 26 39 16 23 20 4 89 82 59 3 6 23 57 13 79 79 14 16 3 89 65 34 20 77 26 88 56 72 29 24 63 26 23 24 23 22 8 4 16 6 3 1
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 98 0 3 4 33 58 79 76 45 95 85 26 9 8 24 76 44 91 88 54 48 25 91 38 36 52 87 46 95 90 96 69 78 94 66 78 82 62 69 61 29 65 13 4 2
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 97 95 0 4 6 40 45 67 74 45 88 73 30 11 9 30 54 34 68 66 22 16 5 70 34 23 33 70 24 98 95 98 85 83 93 74 81 83 69 74 71 40 59 18 3 1
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 89 100 0 4 7 42 47 34 83 35 91 68 26 8 3 28 62 21 77 74 29 28 3 82 54 38 37 83 30 98 90 95 53 56 96 49 72 76 54 53 38 20 46 15 7 4
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 97 0 4 10 37 47 61 69 36 95 81 15 3 2 20 64 26 81 79 34 32 7 81 28 29 44 84 37 97 83 96 61 55 93 56 70 71 56 57 49 18 55 9 3 3
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 69 95 0 12 17 42 24 46 57 24 83 72 25 7 6 21 51 23 67 66 20 22 2 79 39 27 44 86 25 94 74 87 49 42 80 48 45 52 47 45 27 15 38 8 3 1
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 85 99 0 9 12 53 25 32 45 18 97 89 29 4 2 44 53 14 69 65 17 14 2 71 36 22 23 77 23 97 79 95 58 66 89 50 56 64 46 54 40 19 48 7 2 2
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 65 97 0 12 20 38 27 40 51 19 90 81 50 7 15 27 56 23 73 72 18 24 3 84 52 31 29 74 24 95 71 89 43 37 81 47 47 54 44 42 25 13 33 11 4 2
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 83 96 0 7 13 39 38 55 65 31 90 78 19 5 4 21 59 25 75 74 29 28 5 80 32 28 44 85 33 96 80 92 56 50 88 53 60 63 52 52 40 17 48 9 3 2
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 98 99 0 3 4 34 58 80 76 45 96 87 25 8 9 21 74 38 89 86 48 44 23 89 35 34 51 88 40 96 90 97 67 76 95 67 79 82 62 70 61 29 66 12 3 3
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 75 98 0 5 11 36 47 59 81 31 95 83 34 10 12 29 69 34 82 81 32 41 8 84 43 31 40 92 35 98 86 97 62 62 93 63 77 82 67 64 53 27 55 13 6 3
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 63 99 0 6 10 37 46 62 84 21 95 82 19 8 6 17 63 26 76 73 23 40 7 82 28 29 34 88 26 98 85 97 54 57 91 63 84 87 68 63 49 24 50 12 6 3
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 68 100 0 7 15 37 42 57 93 41 97 84 38 12 9 41 77 35 88 81 41 61 15 76 58 46 49 83 56 100 95 100 81 70 97 78 90 95 82 75 62 46 60 14 7 5
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 78 100 0 2 11 32 55 55 94 48 100 78 10 4 2 21 72 27 92 89 30 41 4 86 28 23 42 90 32 100 88 100 59 49 97 60 76 83 66 57 37 18 51 9 4 5
50 tot 250 werkzame personen G Handel 73 99 0 5 9 37 47 58 80 26 94 83 58 13 26 37 71 45 80 79 30 46 7 93 57 31 41 90 36 98 84 97 60 60 93 68 81 82 63 63 54 29 58 16 7 3
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 68 97 0 3 16 42 35 51 81 26 93 84 41 11 24 29 58 19 74 71 19 31 3 76 27 20 26 92 26 99 83 96 59 52 92 58 75 83 69 64 39 21 45 14 7 3
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 40 99 0 6 17 43 32 40 58 6 95 86 69 22 24 41 79 42 88 88 28 34 4 94 83 41 50 96 38 100 81 99 62 59 86 49 68 66 60 57 38 22 50 16 7 4
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 98 0 1 2 21 74 91 84 52 96 85 31 10 12 31 81 57 94 93 70 61 35 93 56 46 54 97 55 98 94 98 83 84 96 76 89 92 82 85 79 49 74 14 3 3
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 100 93 0 4 6 43 41 70 85 38 93 87 43 33 9 36 60 49 78 72 48 41 10 86 55 35 46 81 26 98 93 98 80 96 98 83 87 93 93 96 91 64 77 15 3 4
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 100 0 5 3 34 58 59 100 72 100 87 37 3 5 44 81 41 95 95 50 56 16 70 67 45 30 90 29 100 100 100 91 51 100 58 84 90 85 74 77 31 72 6 0 0
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 98 0 4 5 29 59 75 84 46 97 84 22 7 7 27 81 38 91 90 48 53 18 87 36 31 44 93 46 98 91 98 73 78 96 70 83 88 74 73 72 40 73 15 8 3
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 73 95 0 8 15 37 35 54 69 31 92 75 21 5 5 28 62 29 77 76 25 26 5 81 40 31 42 96 32 96 82 94 59 55 88 56 59 69 61 60 39 18 47 12 3 2
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 83 100 0 3 17 36 44 43 82 27 99 92 39 9 2 36 71 23 88 87 31 39 2 70 39 31 35 95 34 100 94 96 66 77 97 60 68 80 59 60 65 27 49 13 4 1
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 68 99 0 5 12 39 43 54 78 24 94 84 56 14 25 36 69 38 80 78 27 41 6 89 54 30 39 91 34 98 83 97 60 58 92 64 78 80 64 62 48 26 54 15 7 3
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 82 96 0 6 11 34 44 62 75 36 94 79 21 6 5 27 70 33 82 82 34 37 10 83 38 31 43 95 38 97 85 95 64 64 91 62 68 77 66 65 52 27 58 13 5 3
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 97 98 0 1 3 26 68 94 87 53 96 89 30 9 16 35 81 58 94 93 66 62 34 94 56 44 57 96 56 98 95 98 84 87 97 76 91 94 80 83 81 49 73 17 3 2
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 78 99 0 2 5 24 68 77 93 37 97 85 36 12 18 44 81 47 91 89 52 63 20 87 55 40 47 95 48 99 94 98 81 81 97 71 86 91 80 80 77 45 69 20 7 4
250 of meer werkzame personen C Industrie 64 99 0 1 4 29 66 79 91 24 97 84 29 13 16 32 79 35 87 84 48 59 18 85 45 37 52 92 46 100 95 98 80 78 97 73 90 91 80 82 83 56 65 22 10 4
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 94 100 0 11 0 13 76 96 96 61 96 76 53 15 24 54 71 59 94 87 70 70 45 77 71 40 55 82 60 100 100 100 87 93 96 96 100 96 96 94 93 74 84 11 7 4
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 82 99 0 0 3 14 81 95 94 59 97 73 12 10 6 27 89 31 97 96 54 73 27 90 43 37 55 97 53 99 94 99 78 83 97 77 83 87 76 83 82 58 71 26 17 2
250 of meer werkzame personen G Handel 54 99 0 4 5 23 68 80 92 14 98 88 73 19 42 48 83 66 92 90 52 68 22 92 75 46 46 96 49 100 96 97 79 78 96 69 90 90 82 85 71 39 75 21 7 4
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 75 100 0 1 5 32 62 82 97 39 96 89 58 19 41 43 78 38 86 84 41 55 25 93 53 40 40 95 42 100 97 98 83 79 99 78 91 92 81 80 72 41 58 23 11 6
250 of meer werkzame personen I Horeca 41 100 0 0 7 24 68 70 88 9 93 85 63 20 23 41 72 42 87 87 35 58 12 95 81 55 43 88 32 100 96 98 81 72 100 81 89 98 77 75 62 36 66 7 2 3
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 95 98 0 0 3 15 79 94 95 70 99 86 43 14 28 44 93 70 99 97 79 80 40 96 60 56 66 95 69 100 99 100 89 86 98 82 90 97 93 90 89 64 80 29 7 3
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 96 95 0 0 0 19 76 97 87 48 86 82 59 54 45 60 76 66 80 77 59 63 37 93 81 66 53 97 55 100 100 100 96 93 100 91 100 100 100 100 100 86 85 35 11 2
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 100 0 0 0 20 80 100 100 75 100 90 70 20 40 80 100 90 100 100 100 60 30 90 100 90 50 100 80 100 100 100 100 80 100 80 100 100 100 100 100 90 60 10 10 20
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 100 0 0 3 13 84 92 96 58 95 81 25 7 12 37 76 50 95 94 59 70 34 87 46 48 61 97 62 99 97 99 87 89 95 81 92 91 87 89 92 62 76 19 5 1
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 78 98 0 4 12 29 53 63 84 48 96 85 21 8 5 35 78 42 87 87 36 44 8 88 45 32 44 96 39 98 86 97 66 63 93 63 70 86 70 64 53 26 61 14 4 5
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 90 100 0 2 4 21 72 68 97 32 100 89 21 3 3 55 84 42 93 92 61 70 15 80 52 34 37 98 45 100 95 99 87 92 99 62 84 92 76 77 84 38 69 19 6 3
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 59 99 0 3 5 26 66 80 93 21 97 88 68 19 40 46 81 56 90 88 47 63 22 93 70 45 44 95 46 100 96 98 80 78 97 73 91 91 81 83 71 39 69 20 7 4
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 81 99 0 3 10 24 62 71 87 50 96 84 22 8 7 36 77 44 90 89 42 52 15 88 46 37 49 96 46 98 89 98 72 70 94 68 76 87 75 71 64 36 65 15 4 4
250 of meer werkzame personen ICT-sector 96 96 0 1 3 16 77 92 90 71 97 83 40 15 28 39 89 60 96 94 69 70 39 96 61 59 71 95 79 100 99 98 90 92 97 88 96 97 92 90 86 72 84 12 5 1
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 76 97 0 9 15 38 35 48 63 33 92 81 34 7 10 26 59 24 74 73 24 29 6 82 41 30 36 80 29 96 77 93 52 49 87 53 59 64 52 51 36 18 42 11 4 3
10 of meer werkzame personen C Industrie 62 98 0 12 16 38 32 46 66 21 94 82 25 9 6 16 52 19 68 66 16 29 5 81 30 27 35 75 21 98 73 94 46 41 85 52 64 66 55 49 30 15 38 11 5 3
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 86 100 0 15 19 30 35 51 83 53 93 78 24 6 8 26 54 20 68 65 25 33 9 67 39 30 38 80 41 99 78 95 55 47 89 57 71 72 65 51 39 28 49 10 4 3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 75 98 0 11 18 39 30 41 73 47 93 73 12 3 1 19 50 10 66 64 15 20 2 80 23 24 38 75 25 98 69 95 48 41 89 50 55 58 51 46 24 14 27 14 6 5
10 of meer werkzame personen G Handel 65 98 0 10 15 38 35 49 65 19 92 83 54 9 22 33 63 33 76 75 24 33 4 86 52 32 34 76 27 97 78 96 51 46 89 59 62 70 55 52 36 18 43 14 5 3
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 72 95 0 11 18 39 26 44 66 34 85 75 26 6 11 21 39 12 58 57 11 19 4 72 29 25 28 81 21 96 77 91 50 39 85 46 52 59 49 49 28 16 36 11 5 2
10 of meer werkzame personen I Horeca 41 96 0 14 25 39 18 25 24 6 89 82 59 5 8 24 59 15 80 80 15 17 3 90 66 35 23 79 27 89 58 75 32 27 65 28 27 28 26 25 11 6 19 7 4 1
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 97 98 0 3 4 31 61 82 78 58 95 85 28 9 10 26 77 47 92 90 57 51 27 91 42 38 53 89 48 96 91 97 72 79 94 68 80 84 66 72 65 33 67 14 4 2
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 96 95 0 3 5 38 49 72 78 47 89 77 36 22 15 36 58 42 71 69 33 28 10 77 46 33 39 77 29 98 95 98 86 87 95 78 85 88 78 82 79 51 67 20 4 2
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 96 100 0 4 6 40 50 41 86 61 93 73 29 7 4 32 67 27 81 79 36 35 6 80 59 42 36 85 31 98 92 96 62 55 97 52 75 79 61 58 48 24 51 13 6 4
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 97 0 4 9 35 49 64 72 48 96 82 16 4 3 22 67 28 82 81 37 36 9 82 30 30 45 86 39 97 84 96 63 59 94 59 73 74 59 60 53 22 58 10 4 3
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 76 95 0 10 16 40 29 49 62 42 86 74 24 7 6 24 56 26 71 70 22 25 3 81 40 28 43 90 28 95 77 90 53 47 83 51 50 59 52 50 32 16 42 9 3 2
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 89 99 0 7 12 47 34 38 57 31 98 90 29 5 2 44 59 19 75 72 25 25 4 72 39 25 27 84 28 98 83 96 63 71 91 53 61 70 51 57 49 22 51 9 3 2
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 63 97 0 11 18 38 30 43 56 21 91 81 51 8 17 29 58 26 74 73 20 28 4 85 53 32 31 77 26 95 73 90 47 41 83 50 53 59 47 46 29 15 37 12 5 2
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 82 96 0 7 12 37 40 57 68 44 91 78 20 5 4 23 62 27 77 76 30 31 7 81 34 29 44 87 34 96 81 93 58 53 89 55 63 67 56 55 43 19 51 10 4 2
10 of meer werkzame personen ICT-sector 97 99 0 3 4 32 60 83 79 58 96 87 26 8 11 24 76 42 90 87 52 48 25 90 40 36 53 90 44 97 91 97 71 78 95 69 82 85 66 72 65 33 68 13 3 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die werk verrichten met behulp van een computer
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Internet, snelheid snelste verbinding
De maximale downloadsnelheid van de snelste vaste internetverbinding volgens het internetabonnement/-contract
Minder dan 2 Mbit/s
2 tot 10 Mbit/s
10 tot 30 Mbit/s
30 tot 100 Mbit/s
100 Mbit/s of meer
Voice of video apps gebruikt
Bedrijven die voice- of videoapplicaties (zoals Skype/Skype voor business, WhatsApp/WhatsApp business, Facetime, Viber) voor bedrijfsdoeleinden gebruiken
Mobiel Internet
Het gaat om bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Mobiel internet verstrekt
Bedrijf verstrekt draagbare apparaten met mobiel internet aan de werkzame personen voor hun werk.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers, tablets of smartphones, waarmee voor het werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet. Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten.
Beschrijvingen van producten, prijslijst
Bedrijven met een website waarop beschrijvingen van goederen/diensten of prijslijsten staan
Online bestellen, boeken of reserveren
Bedrijven met een website die de mogelijkheid biedt om online te bestellen, te boeken of te reserveren.
Productaanpassing door klant
Bedrijven met een website die klanten de mogelijkheid biedt zelf hun product (goederen of diensten) te ontwerpen of aan te passen
Bestelling online volgen
Bedrijven met een website die de mogelijkheid biedt een bestelling online te volgen, of met informatie over de status van een bestelling
Klantspecifieke info voor de bezoeker
Bedrijven met een website met klantspecifieke informatie voor reguliere bezoekers
Verwijzing naar sociale media
Bedrijven met een website met verwijzingen of links naar pagina's van het bedrijf op sociale media
Gegevens bezoekers op website gebruikt
Bedrijf houdt gegevens over het gedrag van bezoekers op de website bij, zoals muisklikken en/of bekeken items voor bijvoorbeeld advertentiedoeleinden of ter verbetering van de gebruikerstevredenheid
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Type sociale media
Bedrijven die de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Sociale netwerken (bijv. Facebook)
Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Yammer.
Blogs of microblogs (bijv. Twitter)
Blogs of microblogs van het bedrijf zoals Twitter
Multimedia delen (bijv. YouTube)
Websites die multimedia delen zoals YouTube, Flickr, Picasa
Wiki's om kennis te delen
Op wiki gebaseerde middelen om kennis te delen. Een wiki is een website waarop gebruikers zelf de inhoud kunnen aanpassen, en waarop ze zelf inhoud kunnen bijdragen.
Sociale media gebruikt voor
Bedrijven die sociale media gebruiken voor de volgende doeleinden.
Marketing producten/bedrijfsimago
Ontwikkelen van het imago van het bedrijf of de marketing van producten (adverteren, productlanceringen etc)
Meningen klant, reageren op vragen
Verkrijgen van meningen / recensies van klanten of het reageren op vragen
Betrekking klant bij productontwikkeling
Samenwerken met zakenrelaties
Samenwerken met zakenrelaties of andere organisaties
Werven van personeel
Werven of aantrekken van kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk.
Kennis uitwisseling binnen het bedrijf
Uitwisselen van meningen, kennis of visies binnen het eigen bedrijf
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Anti-virussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen.
Updaten software/besturingssysteem
Up-to-date houden van de software en het besturingssysteem
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijv. man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn
Training personeel ICT-veiligheid
Het aanbieden van trainingen (al dan niet verplicht) aan het personeel om het meer bewust te maken van hun verplichtingen ten opzichte van ICT-veiligheidszaken
Vrijwillige training
Vrijwillige training of het aanbieden van intern beschikbare informatie (bijvoorbeeld informatie op het intranet)
Verplichte training
Verplichte cursussen of het verplicht bekijken van instructiefilmpjes
Met contract
Met een contract (bijvoorbeeld een arbeidscontract)
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2018, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of acties van eigen personeel.
Incident door aanval van buiten
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2018 veroorzaakt door een aanval van buitenaf.
Externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten zoals DDOS-aanvallen of ICT-inbraak.
Vernietiging data; aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Kosten door ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten door intern incident
Kosten als gevolg van interne ICT-veiligheidsincidenten.
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Kosten door vernietiging of verminking van data in 2018 als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software storing in hardware of software