ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Sociale Media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Anti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Updaten software/besturingssysteem (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven) ICT-veiligheid Verzekering ICT-veiligheidsincidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gezocht naar meldingen cyberdreigingen (% van bedrijven) Facturen E-facturen verzonden (% van bedrijven) Facturen E-facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce voor inkoop in 2018 Inkoop via e-commerce Inkoop via e-commerce (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 72 3 89 77 57 89 65 81 39 37 72 37 35 39 31 31 16 7 20 47 20 63
2 of meer werkzame personen C Industrie 57 2 92 85 56 94 65 86 39 32 78 40 42 45 35 33 13 7 24 46 23 68
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 83 7 89 73 51 92 68 84 43 37 74 42 51 54 46 34 18 9 19 42 13 47
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 70 0 87 68 44 85 54 74 31 27 66 34 29 30 30 25 10 2 19 47 10 56
2 of meer werkzame personen G Handel 63 2 91 80 60 91 66 82 36 32 71 36 34 37 30 27 14 6 19 47 34 64
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 65 1 76 57 40 87 62 75 33 26 63 30 27 35 27 28 11 7 18 42 16 51
2 of meer werkzame personen I Horeca 38 0 88 70 58 75 47 56 20 18 46 19 14 16 13 15 5 2 11 44 21 47
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 96 25 97 88 76 89 85 94 55 66 89 53 58 67 46 50 31 22 20 44 20 74
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 95 8 93 71 53 97 81 96 62 56 85 59 53 61 61 58 35 14 11 41 11 59
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 93 0 87 58 49 84 67 78 34 26 69 28 31 28 31 25 16 3 7 48 11 45
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 4 90 81 60 93 71 90 47 44 85 42 42 48 37 37 22 8 19 44 11 70
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 74 2 87 76 55 88 67 83 39 34 69 35 32 36 30 30 15 7 19 42 15 58
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 84 2 92 90 55 97 77 92 59 67 87 47 49 49 39 48 25 8 37 59 12 76
2 of meer werkzame personen ICT-sector 96 27 97 89 74 91 86 96 57 67 92 55 62 72 47 53 32 23 22 45 20 74
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 73 2 87 74 52 87 63 78 35 33 68 32 29 32 26 26 13 5 18 46 19 61
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 57 0 89 79 49 91 61 81 34 27 73 32 29 33 24 23 9 4 21 45 20 65
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 77 3 83 62 41 88 62 77 35 31 64 34 39 43 35 25 10 3 13 42 10 43
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 62 0 84 62 39 83 50 69 27 24 60 30 23 24 25 20 9 1 18 46 10 53
2 tot 10 werkzame personen G Handel 74 1 89 77 57 90 64 79 33 28 67 30 27 30 24 22 11 5 17 47 31 64
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 70 0 68 46 33 83 56 69 27 20 55 24 18 26 19 20 6 5 15 40 11 48
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 43 1 86 66 53 72 44 52 18 16 42 16 11 13 10 13 3 2 10 43 19 43
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 20 96 86 71 87 83 93 49 62 88 48 50 61 39 42 25 20 17 42 20 73
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 96 3 93 66 48 97 77 96 54 47 82 54 44 53 56 50 33 6 8 38 9 56
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 88 0 85 54 45 82 64 76 31 22 65 25 26 22 27 21 15 2 6 48 11 42
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 93 3 89 78 55 92 68 89 44 41 83 39 37 43 33 33 19 6 18 43 10 70
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 66 1 83 71 49 85 62 80 34 28 64 28 24 26 21 22 12 5 16 40 15 56
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 89 0 91 88 50 96 76 92 57 66 87 46 46 44 36 46 24 6 37 59 12 75
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 98 21 96 86 68 89 84 95 51 63 90 50 54 67 40 45 26 21 19 43 19 73
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 68 5 97 92 72 96 74 92 49 44 85 50 54 59 48 47 25 10 25 48 25 69
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 51 2 97 94 64 98 67 93 41 34 83 47 56 57 48 43 18 5 24 47 23 73
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 62 2 99 90 55 99 67 92 39 29 85 41 59 58 53 33 24 11 21 36 10 47
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 62 1 98 92 61 97 65 94 45 38 88 47 51 53 48 44 15 7 21 48 10 67
10 tot 50 werkzame personen G Handel 70 6 98 92 75 97 76 96 49 43 88 57 58 67 53 49 27 11 29 47 45 65
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 62 1 94 83 52 95 74 89 45 34 82 41 44 51 41 43 21 8 21 44 19 56
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 36 0 95 89 79 88 56 72 29 24 63 26 23 24 23 22 11 3 17 47 26 65
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 41 98 95 91 95 90 96 69 78 94 66 78 82 62 69 50 24 26 51 21 80
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 97 11 95 88 68 98 95 98 85 83 93 74 81 83 69 74 44 32 25 55 12 67
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 89 0 100 91 77 98 90 95 53 56 96 49 72 76 54 53 26 3 16 56 9 73
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 93 7 97 95 81 97 83 96 61 55 93 56 70 71 56 57 37 15 24 48 13 75
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 67 4 95 83 67 94 74 87 49 42 80 48 45 52 47 45 22 8 24 46 16 61
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 83 1 99 97 69 97 79 95 58 66 89 50 56 64 46 54 29 12 34 60 13 77
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 97 42 99 96 89 96 90 97 67 76 95 67 79 82 62 70 47 24 28 48 22 76
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 71 13 98 95 82 98 86 97 62 62 93 63 77 82 67 64 28 22 34 52 32 71
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 57 10 99 95 76 98 85 97 54 57 91 63 84 87 68 63 23 22 33 43 32 69
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 67 24 100 97 88 100 95 100 81 70 97 78 90 95 82 75 34 17 37 53 31 66
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 76 5 100 100 92 100 88 100 59 49 97 60 76 83 66 57 13 11 37 55 8 76
50 tot 250 werkzame personen G Handel 70 11 99 94 80 98 84 97 60 60 93 68 81 82 63 63 29 22 40 52 56 65
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 61 9 97 93 74 99 83 96 59 52 92 58 75 83 69 64 26 21 32 57 57 68
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 35 1 99 95 88 100 81 99 62 59 86 49 68 66 60 57 29 12 21 61 48 79
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 51 98 96 94 98 94 98 83 84 96 76 89 92 82 85 54 41 34 48 25 77
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 98 39 93 93 78 98 93 98 80 96 98 83 87 93 93 96 36 52 15 36 20 73
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 97 13 100 100 95 100 100 100 91 51 100 58 84 90 85 74 19 34 3 40 18 76
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 25 98 97 91 98 91 98 73 78 96 70 83 88 74 73 40 35 40 54 16 79
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 71 8 95 92 77 96 82 94 59 55 88 56 59 69 61 60 23 14 29 50 13 67
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 81 7 100 99 88 100 94 96 66 77 97 60 68 80 59 60 30 23 35 67 13 82
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 96 52 98 96 94 98 95 98 84 87 97 76 91 94 80 83 51 42 40 50 28 74
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 74 39 99 97 91 99 94 98 81 81 97 71 86 91 80 80 34 43 50 63 36 72
250 of meer werkzame personen C Industrie 59 32 99 97 87 100 95 98 80 78 97 73 90 91 80 82 33 46 56 59 44 68
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 91 64 100 96 94 100 100 100 87 93 96 96 100 96 96 94 51 70 45 51 20 65
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 81 38 99 97 97 99 94 99 78 83 97 77 83 87 76 83 28 53 47 61 15 77
250 of meer werkzame personen G Handel 46 44 99 98 92 100 96 97 79 78 96 69 90 90 82 85 40 40 55 76 71 74
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 68 49 100 96 86 100 97 98 83 79 99 78 91 92 81 80 25 44 51 51 65 66
250 of meer werkzame personen I Horeca 36 13 100 93 87 100 96 98 81 72 100 81 89 98 77 75 32 14 37 65 67 72
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 93 59 98 99 99 100 99 100 89 86 98 82 90 97 93 90 54 78 52 61 37 69
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 95 68 95 86 80 100 100 100 96 93 100 91 100 100 100 100 39 80 33 56 56 62
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 40 100 100 100 100 100 100 100 80 100 80 100 100 100 100 30 50 20 70 20 70
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 53 100 95 95 99 97 99 87 89 95 81 92 91 87 89 47 53 43 60 24 72
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 77 16 98 96 87 98 86 97 66 63 93 63 70 86 70 64 28 20 31 53 14 72
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 85 45 100 100 93 100 95 99 87 92 99 62 84 92 76 77 32 43 65 71 18 76
250 of meer werkzame personen ICT-sector 95 53 96 97 96 100 99 98 90 92 97 88 96 97 92 90 54 68 58 65 34 65
2 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 71 3 89 77 56 89 65 81 39 36 72 36 35 38 31 31 16 6 20 46 20 63
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 55 1 92 85 55 94 65 86 38 31 77 39 41 44 35 32 13 6 23 46 22 68
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 67 5 89 72 50 92 67 83 41 35 73 40 49 52 44 32 16 6 18 42 12 46
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 66 0 87 68 44 85 54 74 31 27 65 33 29 30 29 25 10 2 19 47 10 56
2 tot 250 werkzame personen G Handel 71 2 91 80 60 91 66 82 36 31 71 35 33 37 29 27 14 6 19 47 34 64
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 63 1 75 56 40 87 62 75 32 25 63 29 27 34 26 27 11 7 17 42 16 51
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 39 0 88 70 58 75 47 56 20 18 46 18 13 16 13 15 5 2 11 44 21 47
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 25 97 88 76 89 85 94 54 66 89 53 57 67 46 50 31 22 20 44 20 74
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 97 6 93 70 53 97 81 96 60 55 84 58 52 60 59 56 35 12 10 41 10 59
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 91 0 87 58 49 84 67 78 34 26 69 28 31 28 30 25 16 3 7 48 11 45
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 4 90 81 59 93 71 90 47 44 85 42 42 48 37 37 22 8 19 44 11 70
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 69 2 87 75 55 87 66 82 39 33 69 34 31 35 30 29 15 6 19 42 15 58
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 84 1 92 90 54 97 77 92 58 66 87 47 48 48 38 48 25 7 36 59 12 76
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 97 27 97 89 74 91 86 96 56 67 92 55 61 72 47 52 32 23 22 44 20 74
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijziging per november 2020:
In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp 'Telewerk komt voor' opgenomen. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld een computer met toegang tot het internet gebruiken.
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2018 vacatures voor ICT-specialisten hadden
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2018 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren.
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Anti-virussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen.
Updaten software/besturingssysteem
Up-to-date houden van de software en het besturingssysteem
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijv. man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn
Verzekering ICT-veiligheidsincidenten
Bedrijf verzekerd voor ICT-veiligheidsincidenten
Gezocht naar meldingen cyberdreigingen
Bedrijven die actief op zoek zijn naar meldingen over cyberdreigingen
Facturen
Er zijn twee soorten elektronische facturen: 1) E-facturen geschikt voor automatische verwerking, zoals Electronic Data Interchange (EDI), XML, UBL, en 2) facturen in elektronische vorm niet geschikt voor automatische verwerking, zoals facturen in een e-mail of als e-mailbijlagen in de vorm van een PDF-bestand.
E-facturen verzonden
Bedrijven die in 2018 één of meerdere e-facturen hebben verstuurd. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld. Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
E-facturen ontvangen
Bedrijven die in 2018 één of meerdere e-facturen hebben ontvangen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld. Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
E-commerce voor verkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
E-commerce voor inkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Inkoop via externe netwerken of elektronische inkoop is hier gedefinieerd als elektronische plaatsen van orders (exclusief handgeschreven e-mail). Inkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Inkoop via e-commerce
Aandeel van de inkoop via de e-commerce: Website of app en EDI
Inkoop via e-commerce
Bedrijven die via website/app of EDI inkoop gedaan hebben