ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerk komt voor (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst ICT-specialisten in loondienst (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Aandeel ICT-specialisten (% van werkzame personen) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst ICT-spec. ontw. en onderhoud software (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding Minder dan 2 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 2 tot 10 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 10 tot 30 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 30 tot 100 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 100 Mbit/s of meer (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Voice of video apps gebruikt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Mobiel internet verstrekt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Sociale Media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door interne oorzaak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten door ICT-veiligheidsincidenten Kosten incident aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten door ICT-veiligheidsincidenten Kosten incident intern (% van bedrijven) ICT-veiligheid Verzekering ICT-veiligheidsincidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gezocht naar meldingen cyberdreigingen (% van bedrijven) Facturen E-facturen verzonden (% van bedrijven) Facturen E-facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor inkoop in 2018 Inkoop via e-commerce Inkoop via e-commerce (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen 33 80 12 8 26 3 1 97 0 9 15 38 35 48 63 33 74 44 11 6 19 26 13 27 49 22 69
10 tot 20 werkzame personen 27 72 6 4 13 3 2 97 0 12 17 39 28 41 52 22 70 39 10 5 16 24 8 24 47 21 68
20 tot 50 werkzame personen 27 82 11 8 25 4 2 97 0 8 15 40 34 49 68 26 75 43 11 5 18 27 12 27 50 23 69
50 tot 100 werkzame personen 28 91 16 10 40 3 1 98 0 5 13 37 44 53 78 28 80 53 13 7 23 28 18 33 51 21 70
100 tot 250 werkzame personen 30 95 28 18 65 3 2 98 0 4 8 34 52 69 86 33 86 57 13 6 26 28 29 36 53 27 73
250 tot 500 werkzame personen 33 97 45 32 76 3 1 99 0 3 5 27 63 75 91 34 88 59 16 7 29 33 38 46 57 27 73
500 of meer werkzame personen 39 99 61 47 84 2 1 99 0 1 5 20 73 79 94 38 93 69 24 11 36 36 48 55 70 24 71
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Telewerkers
Het gaat om werkzame personen die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Telewerk komt voor
Het gaat om bedrijven met medewerkers die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerkers toegang hebben tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2018 vacatures voor ICT-specialisten hadden
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Het gaat om bedrijven die in 2018 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2018 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren.
ICT-specialisten in dienst
ICT-specialisten in loondienst
Bedrijven die in 2018 vacatures een of meer ICT-specialisten in dienst hadden.
Aandeel ICT-specialisten
Percentage van werknemers in dienst als ICT-specialist voor bedrijven die minimaal één ICT-specialist in hebben
ICT-spec. ontw. en onderhoud software
Percentage ICT-specialisten in loondienst voor de ontwikkeling of het onderhoud van software voor bedrijven die minimaal één ICT-specialist in dienst hebben
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Internet, snelheid snelste verbinding
De maximale downloadsnelheid van de snelste vaste internetverbinding volgens het internetabonnement/-contract
Minder dan 2 Mbit/s
2 tot 10 Mbit/s
10 tot 30 Mbit/s
30 tot 100 Mbit/s
100 Mbit/s of meer
Voice of video apps gebruikt
Bedrijven die voice- of videoapplicaties (zoals Skype/Skype voor business, WhatsApp/WhatsApp business, Facetime, Viber) voor bedrijfsdoeleinden gebruiken
Mobiel Internet
Het gaat om bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Mobiel internet verstrekt
Bedrijf verstrekt draagbare apparaten met mobiel internet aan de werkzame personen voor hun werk.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers, tablets of smartphones, waarmee voor het werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet. Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2018, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of acties van eigen personeel.
Incident door interne oorzaak
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2018, zoals incidenten door acties van eigen personeel of incidenten door een hardware of systeem fout.
Incident door aanval van buiten
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2018 veroorzaakt door een aanval van buitenaf.
Kosten door ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten incident aanval buitenaf
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2018 veroorzaakt door een aanval van buitenaf
Kosten incident intern
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2018 veroorzaakt door systeemfouten of acties van eigen personeel.
Verzekering ICT-veiligheidsincidenten
Bedrijf verzekerd voor ICT-veiligheidsincidenten
Gezocht naar meldingen cyberdreigingen
Bedrijven die actief op zoek zijn naar meldingen over cyberdreigingen
Facturen
Er zijn twee soorten elektronische facturen: 1) E-facturen geschikt voor automatische verwerking, zoals Electronic Data Interchange (EDI), XML, UBL, en 2) facturen in elektronische vorm niet geschikt voor automatische verwerking, zoals facturen in een e-mail of als e-mailbijlagen in de vorm van een PDF-bestand.
E-facturen verzonden
Bedrijven die in 2018 één of meerdere e-facturen hebben verstuurd. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld. Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
E-facturen ontvangen
Bedrijven die in 2018 één of meerdere e-facturen hebben ontvangen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld. Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
E-commerce voor verkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
E-commerce voor inkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Inkoop via externe netwerken of elektronische inkoop is hier gedefinieerd als elektronische plaatsen van orders (exclusief handgeschreven e-mail). Inkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Inkoop via e-commerce
Aandeel van de inkoop via de e-commerce: Website of app en EDI
Inkoop via e-commerce
Bedrijven die via website/app of EDI inkoop gedaan hebben