Zoekresultaten

75 resultaten voor keyword:ICT-gebruik
75 resultaten voor keyword:ICT-gebruik

Pagina 2 van 3

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken, 2012-2019

Kennis van computergebruik, kennis en vaardigheden apparatuur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Bezorgdheid over internetveiligheid maakt mensen alert

Bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking maakte zich in 2019 zorgen over de veiligheid op internet en zag daarom bijvoorbeeld af van het gebruik van openbare wifi-netwerken en het plaatsen van...

Artikelen

7 procent bedrijven gebruikt robots

In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen.

Artikelen

Internet faciliteiten; particuliere huishoudens, 2012-2019

Internet faciliteiten Samenstelling huishouden, huishoudinkomen, eigendom woning

Cijfers

Online winkelen; kenmerken aankoop, persoonskenmerken; 2012-2019

Internetaankopen Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Internetfaciliteiten, -gebruik, -activiteiten Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

ICT-personeel, ICT-veiligheid, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen

Cijfers

Kleine bedrijven minder vaak slachtoffer cyberaanval

Kleine bedrijven hebben minder vaak te maken met een cyberaanval dan grotere

Artikelen

Cybersecuritymonitor 2018

Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de cybersecurity in Nederland

Publicaties

Steeds meer Nederlanders in de cloud

Bijna de helft van de Nederlanders zegt in 2017 de cloud te gebruiken om bestanden op te slaan.

Artikelen

Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

Ruim 20 procent van de bedrijven heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen.

Artikelen

ICT, kennis en economie 2017

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

Ouderen maken inhaalslag op sociale media

Het gebruik van sociale media is tussen 2014 en 2016 toegenomen onder ouderen maar nauwelijks veranderd onder jongeren.

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Gemiddeld inkomen; personen particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Gemiddeld persoonlijk en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen sociaal economische categorie en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Een op vijf bedrijven voert analyses op big data uit

Big data-analyses door bedrijven met minstens 10 werkzame personen

Artikelen

Ouderen beschermen persoonsgegevens minder vaak

Mensen van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet het minst vaak

Artikelen

Kennismiddag over Open Data

Uitnodiging kennismiddag met andere overheden over het beschikbaar stellen van Open Data.

Artikelen

Nederland in Europese kopgroep ICT-vaardigheden

ICT-vaardigheden in het algemeen en op deelgebieden informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

Artikelen

Nederlander bovengemiddelde cloudgebruiker

Het cloudgebruik in Nederland is relatief hoog. Gebruikers van de cloud zijn minder bezorgd over internetveiligheid

Artikelen

Vakantie belangrijkste online aankoop van 55-plussers

Voor 55-plussers zijn vakanties het belangrijkste dat ze online kopen, na kaartjes voor evenementen en kleding.

Artikelen

Vaker tablet dan desktop in huis

Er zijn nu meer huishoudens met een tablet dan met een desktop. Mobiel internet gaat met de smartphone, ook door ouderen

Artikelen

ICT, kennis en economie 2016

De kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT en internet, wat doen ze aan R&D en innovatie

Publicaties

Acht procent van de Nederlanders nooit op internet

Bijna 1,2 miljoen personen hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt, 8 procent van de personen van 12 jaar of ouder.

Artikelen