Meer jongeren digitaal vaardig

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar zijn vaardiger geworden in het gebruik van internet, computers en software ten opzichte van 2015. Op het deelgebied communicatie was het aandeel jongeren in 2019 met meer dan basisvaardigheden groter dan op andere deelgebieden. Jongens en meisjes verschillen niet in digitale vaardigheden, jongeren (12 tot 25 jaar) en jongvolwassenen (25 jaar of ouder) wel. Dit meldt het CBS in het kader van de Jeugdmonitor.

Meer dan basisvaardigheden
Vaardig2019 (% )2015 (% )
12 tot 25 jaar7263
25 jaar of ouder4134

In 2019 maakte 96 procent van de Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar (bijna) elke dag gebruik van het internet. In 2015 was dit nog 93 procent. In dezelfde periode zijn jongeren ook vaardiger geworden in het gebruik van internet, computers en software. 72 procent van de jongeren had in 2019 meer dan basisvaardigheden, in 2015 was dat 63 procent. In 2019 had 41 procent van de 25-plussers in Nederland meer dan digitale basisvaardigheden, in 2015 was dat 34 procent.

Meeste vaardigheden op deelgebied communicatie

De digitaal vaardigheid van jongeren wordt bepaald aan de hand van resultaten op vier deelgebieden: communicatie, informatie, computers/online diensten en software. Op het deelgebied communicatie was het aandeel jongeren in 2019 met meer dan basisvaardigheden groter (94 procent) dan op andere deelgebieden. Het gaat hierbij om e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken en het uploaden van zelfgemaakte foto’s, muziek, video’s, tekst of software. Jongeren die meer dan één van deze vaardigheden hebben, vallen in de categorie meer dan basisvaardigheden.
Op beide deelgebieden, informatie (zoals informatie opzoeken via internet, bestanden verplaatsen en foto’s opslaan in de cloud) en computers/online diensten (bijvoorbeeld online winkelen, apps installeren en een cursus volgen via internet) had 86 procent van de jongeren vaardigheden die het basisniveau ontstijgen.

Op het deelgebied software beschikte 83 procent van de jongeren over meer dan basisvaardigheden. Dit deelgebied omvat onder andere het gebruik van programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets. Ook het schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal behoort tot dit deelgebied.

Meer dan basisvaardigheden van jongeren, deelindicatoren
Vaardigheden2019 (% personen van 12 tot 25 jaar)2015 (% personen van 12 tot 25 jaar)
Communicatie9489
Informatie8683
Computers/online diensten8681
Software8379

Geen verschil in digitale vaardigheid tussen jongens en meisjes

Jongens en meisjes verschillen niet in digitale vaardigheden: 71 procent van de jongens en 72 procent van de meisjes heeft meer dan basisvaardigheden. Wel is er een verschil tussen 12- tot 18-jarigen en 18- tot 25-jarigen: 62 procent van de jongeren en 79 procent van de jongvolwassenen heeft meer dan digitale basisvaardigheden. Op het deelgebied informatie en computers/online diensten verschillen de twee leeftijdsgroepen het meeste van elkaar.

Deelindicatoren, 2019
Vaardigheden18 tot 25 jaar (% )12 tot 18 jaar (% )
Totaal 7962
Communicatie9791
Informatie9576
Computers/online diensten9378
Software8481

Nederlandse jongeren in kopgroep EU-27

Samen met Kroatië en Estland behoort Nederland tot de kopgroep van landen in de Europese Unie met het grootste aandeel jongeren (16 tot 25 jaar) die meer dan digitale basisvaardigheden hebben. Het aandeel jongeren met meer dan basisvaardigheden is het laagst in Roemenië (22 procent) en Bulgarije (29 procent). Ook Italië, Hongarije en Griekenland scoren op dit punt lager (rond 40 procent) dan het EU-gemiddelde in die leeftijdsgroep (56 procent).

Meer dan digitale basisvaardigheden EU-27, 2019
Landenscore (% personen van 16 tot 25 jaar)
Kroatië82
Nederland78
Estland76
Finland74
Denemarken73
Oostenrijk71
Litouwen69
Spanje68
Portugal65
Zweden¹⁾64
Duitsland64
Malta64
Slovenië62
Tsjechië¹⁾61
Frankrijk59
EU-2756
Luxemburg¹⁾55
Ierland55
Letland¹⁾53
België51
Polen48
Griekenland45
Cyprus42
Hongarije40
Italië¹⁾39
Bulgarije29
Roemenië22
Slowakije²⁾
1): Methodebreuk 2): Geen gegevens

Toelichting: Indicatoren digitale vaardigheden

Het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen werd in 2019 onder 5 610 Nederlanders vanaf 12 jaar gehouden, waarvan 963 in de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar. In het onderzoek is onder andere gevraagd naar activiteiten op het gebied van internet-, computer- en softwaregebruik. Op basis van deze activiteiten en de mate waarin deze worden uitgevoerd zijn indicatoren voor digitale vaardigheden ontwikkeld zoals geen of weinig vaardigheden, basis- of meer dan basisvaardigheden. Alle EU-landen passen dezelfde methode toe, waardoor uitkomsten van Nederland Europees vergelijkbaar zijn.