9 op de 10 mensen gebruiken digitale overheid

© ANP / STUDIO OOSTRUM
In 2022 zei 90 procent van de bevolking van 16 jaar of ouder gebruik te maken van de digitale overheid, via overheidswebsites of websites van publieke instanties. Deze sites werden vooral gebruikt om informatie te zoeken, een afspraak te maken, of om officiële documenten te ontvangen. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen door het CBS.

Deze enquête wordt jaarlijks van april tot en met juli door het CBS gehouden. In 2022 namen bijna 6 duizend mensen van 16 jaar of ouder aan het onderzoek deel.
Onder overheidswebsites vallen websites van overheidsinstanties voor bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte, het aanvragen van uitkeringen en subsidies, het doorgeven van adreswijzigingen of het maken van een afspraak voor een paspoort of rijbewijs. Websites van publieke instanties zoals energieleveranciers, gezondheids- of onderwijsinstellingen of van bibliotheken worden ook tot overheidssites gerekend.

Gebruik digitale overheid, 2022
Gebruiksdoel2022 (% personen van 16 jaar of ouder)
Totaal gebruik90
Afspraak of reservering maken71
Informatie of advies opzoeken67
Officiële documenten ontvangen67
Persoonlijke gegevens bekijken65
Formulieren downloaden64
Belastingaangifte via internet54
Informatie in registers opzoeken30
Officiële documenten aanvragen19
Uitkeringen/subsidies aanvragen17
Andere aanvragen of klachten17

Nederland bij top drie EU-landen met hoogste gebruik digitale overheid

Nederland behoorde in 2022 tot de top drie van EU-landen met het grootste percentage inwoners van 16 tot 75 jaar dat gebruik maakte van de digitale overheid. Alleen in Denemarken en Zweden lag dit aandeel hoger. Het gebruik van de digitale overheid was het laagst in Roemenië en Bulgarije. Het EU-gemiddelde in 2022 was 68 procent.

Gebruik digitale overheid in EU, 2022
LandenGebruik overheidswebsite (% personen van 16 tot 75 jaar)
Denemarken97
Zweden95
Nederland93
Finland93
Cyprus90
Luxemburg89
Estland86
Ierland84
België83
Frankrijk83
Spanje80
Tsjechië79
Malta76
Oostenrijk74
Slowakije74
Litouwen74
Slovenië73
Hongarije73
Letland71
Portugal69
EU-gemiddelde68
Griekenland68
Italië66
Kroatië57
Polen55
Duitsland51
Bulgarije26
Roemenië21
Bron: CBS, Eurostat

Gebruik overheidswebsites hoogst onder 25- tot 65-jarigen

Het overgrote deel van de 25- tot 65-jarigen (94 procent) maakte in 2022 gebruik van een overheidswebsite. Jongeren (16- tot 25-jarigen) deden dit met 91 procent iets minder vaak, evenals ouderen tussen de 65 en 75 jaar (87 procent). 75-plussers maken het minst gebruik van overheidswebsites (63 procent).

Gebruik digitale overheid naar leeftijd, 2022
Kenmerk2022 (% personen van 16 jaar of ouder)
16 tot 25 jaar91
25 tot 35 jaar95
35 tot 45 jaar95
45 tot 55 jaar94
55 tot 65 jaar93
65 tot 75 jaar87
75 jaar of ouder63

Van degenen die een hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond gebruikte 97 procent in 2022 een overheidswebsite. Van de mensen die ten hoogste een vmbo-diploma hebben was dat 78 procent. Mannen maakten iets vaker gebruik van de digitale overheid dan vrouwen (91 tegen 88 procent).

Ruim 4 op de 10 gebruikers ervaren problemen

Van degenen die in 2022 gebruik maakten van de digitale overheid ondervond 42 procent problemen. Technische problemen tijdens het gebruik van een overheidswebsite of app, zoals het blijven hangen van de website of het traag functioneren van de app, was de meest genoemde klacht (27 procent). Op de tweede en derde plaats van meest genoemde problemen stonden gebruiksonvriendelijkheid van de site of gebruik van moeilijke woorden (17 procent), en problemen met het gebruiken van de elektronische handtekening of elektronische ID, zoals DigiD (16 procent). Door 12 procent van de gebruikers werd aangegeven dat de website of dienstverlening niet geschikt was voor mobiele telefoon of tablet. Problemen met online betalen of een ander probleem werden door respectievelijk 7 en 6 procent genoemd.

Ervaren problemen bij gebruik digitale overheid, 2022
Problemen2022 (% gebruikers digitale overheid)
Totaal42
Technische problemen27
Gebruiksonvriendelijkheid17
Problemen met
elektronische handtekening
16
Niet geschikt voor
mobiele telefoon/tablet
12
Problemen met betalen7
Ander probleem6