Zoekresultaten

57 resultaten voor keyword:Eindhoven
57 resultaten voor keyword:Eindhoven

Pagina 1 van 3

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en vermogen in Eindhoven

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en vermogen in Eindhoven, 2014-2021

Cijfers

Betaalbaarheidsrisico's van huishoudens in Gemeente Eindhoven, 2020

Deze tabellenset presenteert cijfers over huishoudens in de Gemeente Eindhoven naar inkomensgroep, woonquote en reservebudget in 2020.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Eindhoven, september 2022.

Cijfers

Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven

Een factsheet met feiten en cijfers over gemeente Eindhoven en haar inwoners.

Cijfers

Vermogensverdeling in Eindhoven 2020

Vermogensverdeling in Eindhoven, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland, 2016 en 2018-2020

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2021

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2021*

Cijfers

Energiearmoede in Eindhoven, 2020

Energiearmoede in de gemeente Eindhoven op buurt- en wijkniveau in 2020

Cijfers

Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven in beeld, 2019

In opdracht van gemeente Eindhoven heeft het CBS UDC/Eindhoven verdiepend onderzoek gedaan naar de bedrijvigheid in de Brainportregio Eindhoven.

Cijfers

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en –vermogen in de gemeente Eindhoven, 2014-2020

Cijfers

Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019

Het CBS Urban Data Center/Eindhoven heeft onderzoek gedaan naar de inkomensontwikkeling van Eindhovenaren.

Cijfers

Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019

Het CBS Urban Data Center/Eindhoven heeft op een nieuwe manier de bedrijvigheid in de Brainportregio in kaart gebracht.

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2020*

Economische ontwikkeling in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2020*

Cijfers

Werkgelegenheid regio Eindhoven 2014-2021

De gemeente Eindhoven heeft het CBS UDC/Eindhoven verzocht om voor de tien grootste werkgevers in de regio Eindhoven te bepalen wat hun totale werkgelegenheid is, hoe deze verdeeld is in vaste en...

Cijfers

Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Cijfers

De mensen van Eindhoven, 2019

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse...

Cijfers

Internationals: Clusteranalyse Eindhoven

Clusteranalyse op de internationale bevolking van de gemeente Eindhoven

Cijfers

Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en -vermogen in de gemeente Eindhoven, 2014-2019

Cijfers

Economie in driekwart regio’s weer op of boven niveau van voor coronacrisis

De economie is in het tweede kwartaal van 2021 in alle regio’s sterk gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in vmbo-g 4, vmbo-t 4 of havo 5 met een diploma naar de school-en woongemeente Eindhoven.

Cijfers

Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020

Verhuisbewegingen naar achtergrondkenmerken, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2019*

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2016 – 2019*

Cijfers

Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemeente Eindhoven

Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemeente Eindhoven, 2014-2018

Cijfers

CBS ontwikkelt regionale Monitor Brede Welvaart

Eind augustus van dit jaar presenteerde het CBS voor de Eindhovense gemeenteraad de eerste regionale Monitor Brede Welvaart.

Artikelen

Heroverweging en bijstelling schooladvies, 2016-2018

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Cijfers

De inwoners van het Stedelijk Gebied Eindhoven, 2017

Clusteranalyse op inwoners van het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Cijfers