Economie in driekwart regio’s weer op of boven niveau van voor coronacrisis

Winkelstraat in Nijmegen
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De economie is in het tweede kwartaal van 2021 in alle regio’s sterk gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuidoost-Noord-Brabant hadden de hoogste groeipercentages. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Vorige week berichtte het CBS al dat de Nederlandse economie met 9,7 procent was gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Voornamelijk doordat de economie in het tweede kwartaal van 2020 sterk kromp, viel dit cijfer uitzonderlijk hoog uit. Maar ook vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 - precorona - is de economische omvang in veel regio’s groter, al hebben met name Haarlemmermeer en Amsterdam nog niet het niveau van voor de coronacrisis bereikt.

In meeste regio’s 8 tot 10 procent groei ten opzichte van een jaar eerder

In de meeste regio’s groeide de economie in het tweede kwartaal van 2021 met ongeveer 8 tot 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De industrie, de horeca en de reisbemiddeling waren hiervoor de voornaamste aanjagers. Met name de horeca en de reisbemiddeling profiteerden van de versoepeling in de maatregelen tegen het coronavirus. Desondanks hebben deze bedrijfstakken nog niet het niveau van voor de crisis bereikt.

De regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuidoost-Noord-Brabant hadden een grote economische groei van respectievelijk ongeveer 17, 15 en 13 procent. Bij Haarlemmermeer komt het doordat er meer vliegverkeer is op Schiphol dan een jaar geleden, toen er een enorme daling was in het aantal vluchten. De grotere economische groei in IJmond en Zuidoost-Noord-Brabant is voornamelijk te danken aan de hoge productie van de industrie.

In de regio’s Den Haag en Delfzijl was de groei met respectievelijk ongeveer 7 en 6 procent iets lager ten opzichte van een jaar eerder. De lagere groei hangt samen met de relatief kleine krimp vorig jaar. In de regio Den Haag komt dit door het grote aandeel van de overheid.

Economische groei, 2e kwartaal 2021 t.o.v. 2e kwartaal 2020
Regio_naamBBP (%)
Oost-Groningen10
Delfzijl e.o.6
Overig Groningen9
Noord-Friesland8
Zuidwest-Friesland10
Zuidoost-Friesland10
Noord-Drenthe9
Zuidoost-Drenthe10
Zuidwest-Drenthe9
Noord-Overijssel10
Zuidwest-Overijssel11
Twente10
Veluwe9
Achterhoek11
Aggl. Arnhem/Nijmegen11
Zuidwest-Gelderland10
Utrecht-West10
Stadsgewest Amersfoort9
Stadsgewest Utrecht9
Zuidoost-Utrecht10
Kop van Noord-Holland9
Alkmaar e.o.10
IJmond15
Agglomeratie Haarlem10
Zaanstreek10
Amsterdam9
Overig Agglomeratie Amsterdam9
Edam-Volendam e.o.10
Haarlemmermeer e.o.17
Het Gooi en Vechtstreek11
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek9
Agglomeratie�s-Gravenhage (Excl. Zoetermeer)7
Zoetermeer9
Delft en Westland9
Oost-Zuid-Holland9
Rijnmond9
Overig Groot-Rijnmond10
Drechtsteden9
Overig Zuidoost-Zuid-Holland9
Zeeuwsch-Vlaanderen8
Overig Zeeland11
West-Noord-Brabant10
Midden-Noord-Brabant11
Stadsgewest �s-Hertogenbosch9
Overig Noordoost-Noord-Brabant11
Zuidoost-Noord-Brabant13
Noord-Limbug12
Midden-Limburg11
Zuid-Limburg11
Almere9
Flevoland-Midden11
Noordoostpolder en Urk9

Twaalf regio’s economisch nog niet op niveau 2019

Vergeleken met twee jaar geleden - precorona - is de economische omvang van de meeste regio’s even groot of groter. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 was in de helft van de 52 regio’s de economie groter, in 14 regio’s was de omvang van de economie vergelijkbaar, en in 12 regio’s kleiner. Het niveau van de totale Nederlandse economie is ook nog lager (0,4 procent).

In de regio’s die economisch nog niet op het niveau van voor corona zijn, is in Haarlemmermeer en Amsterdam het verschil het grootst. De economie in deze regio’s is respectievelijk ongeveer 18 en 8 procent kleiner dan in het tweede kwartaal van 2019. Dit hangt samen met de luchtvaart, horeca, reisbemiddeling en de cultuursector; bedrijfstakken die flink door de coronacrisis zijn getroffen en in deze regio’s een groot aandeel in de economie hebben.

In regio’s met de grootste groei droegen de industrie en de handel in belangrijke mate bij aan het herstel. Dit is het geval in Zuidoost-Noord-Brabant, Utrecht-West, Oost-Zuid-Holland en Delfzijl. Hier was de economie 3 procent of meer gegroeid ten opzichte van twee jaar eerder.

Economische groei, 2e kwartaal 2021 t.o.v. 2e kwartaal 2019
Regio_naamBBP (%)
Oost-Groningen-1
Delfzijl e.o.3
Overig Groningen1
Noord-Friesland-3
Zuidwest-Friesland2
Zuidoost-Friesland0
Noord-Drenthe0
Zuidoost-Drenthe-3
Zuidwest-Drenthe0
Noord-Overijssel-1
Zuidwest-Overijssel0
Twente1
Veluwe2
Achterhoek1
Aggl. Arnhem/Nijmegen0
Zuidwest-Gelderland1
Utrecht-West4
Stadsgewest Amersfoort0
Stadsgewest Utrecht-1
Zuidoost-Utrecht1
Kop van Noord-Holland1
Alkmaar e.o.0
IJmond3
Agglomeratie Haarlem-1
Zaanstreek0
Amsterdam-8
Overig Agglomeratie Amsterdam-2
Edam-Volendam e.o.0
Haarlemmermeer e.o.-18
Het Gooi en Vechtstreek0
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek-1
Agglomeratie�s-Gravenhage (Excl. Zoetermeer)2
Zoetermeer2
Delft en Westland2
Oost-Zuid-Holland3
Rijnmond2
Overig Groot-Rijnmond2
Drechtsteden2
Overig Zuidoost-Zuid-Holland2
Zeeuwsch-Vlaanderen-3
Overig Zeeland0
West-Noord-Brabant2
Midden-Noord-Brabant0
Stadsgewest �s-Hertogenbosch3
Overig Noordoost-Noord-Brabant1
Zuidoost-Noord-Brabant5
Noord-Limbug1
Midden-Limburg1
Zuid-Limburg0
Almere4
Flevoland-Midden0
Noordoostpolder en Urk-2

Het CBS publiceert sinds medio 2020 voorlopige cijfers over de regionale economie op basis van een nieuwe methode.