Vermogensverdeling in Eindhoven 2020

Mensen bij pinautomaat
© CBS / Nikki van Toorn
In opdracht van gemeente Eindhoven heeft het CBS Urban Data Center/Eindhoven onderzoek gedaan naar de vermogensverdeling in (regio) Eindhoven.

In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling is de opbouw en de verdeling van het vermogen van Nederlandse huishoudens in kaart gebracht.
Het CBS UDC/Eindhoven heeft op eenzelfde manier de opbouw en verdeling van het vermogen voor huishoudens in de regio Zuidoost-Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven in beeld gebracht. Voorts is onderzocht hoe het vermogen is verdeeld over de Eindhovense inwonersclusters, zoals die eerder door het CBS UDC/Eindhoven zijn afgeleid.

Vragen zoals: "Hoe veel procent van het totale vermogen in Eindhoven is vermogen uit een eigen woning? Hoe veel procent van het totale vermogen in Eindhoven is in bezit van de rijkste 1% huishoudens? En hoe is het vermogen verdeeld over de inwonersclusters in Eindhoven?" zijn te beantwoorden met deze tabellenset.

Deze tabellenset is aangevuld met cijfers van Zuidoost-Noord-Brabant exclusief gemeente Eindhoven.