Profielen voor instroom naar jeugdzorg in de gemeente Eindhoven

Foto spelende kinderen op een grasveldje
© Hollandse Hoogte / Paulien van de Loo
De gemeente Eindhoven heeft behoefte aan meer inzicht over jeugdigen met een verhoogd risico om in te stromen in de jeugdhulp, nog voordat ze daadwerkelijk instromen. Hiertoe heeft het CBS/UDC Eindhoven middels een classificatieboom-algoritme de patronen van instroom naar jeugdhulp in Eindhoven geanalyseerd.
Het resultaat is een achttal hoog-instroomprofielen en vier laag-instroomprofielen.
Deze geven inzicht in de factoren die van invloed zijn op het wel of niet instromen in de jeugdhulp.