Bovengemiddelde economische groei Eindhoven

© Hollandse Hoogte
Het bbp van de gemeente Eindhoven groeide in 2016 met 3,6 procent. De Eindhovense economie groeide daarmee sterker dan de Nederlandse. Ook was de groei groter dan die van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4). Vooral de industrie droeg hieraan bij. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek van het CBS Urban Data Center Eindhoven.

De bruto toegevoegde waarde van Eindhoven, oftewel alles wat binnen de gemeente is geproduceerd minus elders ingekochte goederen en diensten, overschreed voor het eerst de grens van 13 miljard euro en was 3,5 procent hoger dan in 2015. Vooral de sector nijverheid en energie, waaronder de industrie, groeide relatief hard; de toegevoegde waarde nam toe met 8,2 procent. Gemiddeld voor heel Nederland groeide deze sector met 2,7 procent. Eindhoven heeft in zijn economie relatief veel high-tech industrie.

De commerciële dienstverlening groeide met 2,4 procent nagenoeg hetzelfde als hun sectorgenoten in de rest van Nederland. De niet commerciële dienstverlening (zoals zorg, overheid en onderwijs) en de landbouwsector in Eindhoven groeiden minder sterk dan het Nederlandse totaal.

Ook in 2015 groeide de toegevoegde waarde in Eindhoven sterker dan Nederland als geheel (3,5 procent tegenover 1,6 procent). De toegevoegde waarde van de sector nijverheid en energie steeg toen met 7,0 procent in de gemeente Eindhoven tegen gemiddeld 0,4 procent voor heel Nederland. Ook de commerciële dienstverlening liet met 3,1 procent een iets grotere groei zien dan de totale commerciële dienstverlening in Nederland (2,8 procent).

Bbp en bruto toegevoegde waarde, 2016
 EindhovenNederland
Bbp3,62,2
Bruto toegevoegde waarde3,52,1
waaronder
Landbouw, bosbouw en visserij1,1-0,9
Nijverheid en energie8,22,7
Commerciële dienstverlening2,42,5
Niet-commerciële dienstverlening0,51

Industrie en commerciële dienstverlening relatief groot in Eindhoven

De economie van stedelijke gebieden groeit meestal harder dan de Nederlandse economie omdat daar sectoren met een relatief kleine toegevoegde waarde zoals landbouw, bosbouw en visserij en niet-commerciële dienstverlening minder vertegenwoordigd zijn. Ook voor de gemeente Eindhoven is dit het geval.

De sector commerciële dienstverlening draagt relatief het meeste bij aan de bruto toegevoegde waarde van zowel Nederland als Eindhoven. De sterk groeiende nijverheid en energiesector maakt in Eindhoven een relatief groter deel uit van de economie dan gemiddeld in Nederland. De niet-commerciële dienstverlening (zoals zorg, overheid en onderwijs) maakt juist relatief een kleiner deel uit.

Aandeel in bruto toegevoegde waarde, 2016
 EindhovenNederland
Landbouw, bosbouw en visserij0,11,8
Nijverheid en energie24,519,7
Commerciële dienstverlening60,154,2
Niet-commerciële dienstverlening15,424,4

Zuidoost-Noord-Brabant sterkste groei binnen de provincie

Met 2,8 procent groeide het bruto binnenlands product van het zogeheten COROP-gebied Zuidoost-Noord-Brabant in 2016 harder dan Nederland totaal (2,2 procent). Deze groei heeft Zuidoost-Noord-Brabant onder andere te danken aan de sterke economische groei van de gemeente Eindhoven. Ook ten opzichte van de andere COROP-gebieden in de provincie Noord-Brabant was de groei het sterkst. Midden-Noord-Brabant en West-Noord-Brabant noteerden een groei van 2,7 procent en 2,6 procent. Noordoost-Noord-Brabant bleef met een groei van 1,9 procent onder het gemiddelde van Nederland.

Regionale economische groei, 2016*
 economische groei (%)
Oost-Groningen1,7
Delfzijl e.o.2,9
Overig Groningen-2,5
Noord-Friesland1,0
Zuidwest-Friesland2,1
Zuidoost-Friesland2,5
Noord-Drenthe1,9
Zuidoost-Drenthe0,4
Zuidwest-Drenthe2,1
Noord-Overijssel2,5
Zuidwest-Overijssel2,3
Twente2,7
Veluwe2,4
Achterhoek2,2
Arnhem/Nijmegen2,2
Zuidwest-Gelderland2,6
Utrecht2,4
Kop van Noord-Holland1,9
Alkmaar en omgeving2,3
IJmond2,5
Agglomeratie Haarlem2,9
Zaanstreek3,3
Groot-Amsterdam3,0
Het Gooi en Vechtstreek2,6
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek2,3
Agglomeratie �s-Gravenhage2,2
Delft en Westland2,0
Oost-Zuid-Holland2,5
Groot-Rijnmond2,3
Zuidoost-Zuid-Holland2,5
Zeeuwsch-Vlaanderen2,5
Overig Zeeland2,1
West-Noord-Brabant2,6
Midden-Noord-Brabant2,7
Noordoost-Noord-Brabant1,9
Zuidoost-Noord-Brabant2,8
Noord-Limburg2,0
Midden-Limburg2,4
Zuid-Limburg2,4
Flevoland2,3

Werkloosheid Eindhoven daalde in 2016 relatief sterk

De relatief sterke economische groei in Eindhoven en de omliggende gebieden is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in de gemeente Eindhoven daalde naar 6,8 procent in 2016. In 2015 was nog 8,1 procent van de Eindhovense beroepsbevolking werkloos. Het aantal werkzame Eindhovenaren nam met 3 duizend toe tot 113 duizend. Het aantal werkloze Eindhovenaren daalde van 10 naar 8 duizend.

De daling van het werkloosheidspercentage in 2016 was sterker dan landelijk gemiddeld. Het werkloosheidspercentage ligt nog wel hoger dan het Nederlandse werkloosheidspercentage van 6,0 procent. Dat komt door de hoge conjunctuurgevoeligheid van deze regio, waarbij Eindhoven relatief meer last heeft van economische tegenslagen, maar ook weer sneller herstelt bij een groeiende economie.

CBS Urban Data Center Eindhoven

Sinds september 2016 werken de gemeente Eindhoven en het CBS samen in het CBS Urban Data Center Eindhoven. De gemeente Eindhoven ziet het UDC als een belangrijk element van een Smart Society, waarin de stad zelf met een slim gebruik van data, technologie en design initiatieven neemt om de publieke ruimte en de kwaliteit van leven in Eindhoven te verbeteren.