Grote verschillen arbeidsparticipatie binnen Eindhoven

© Hollandse Hoogte
Er zijn grote verschillen in arbeidsparticipatie binnen Eindhoven. In de minst participerende buurten werkt nog geen 50 procent van de mensen tussen de 15 en 75 jaar, in de meest participerende zo’n 90 procent. Ook tussen het aantal mensen dat in langdurige armoede leeft, bestaan verschillen per buurt. Dit blijkt uit onderzoek van CBS Urban Data Center Eindhoven.

Grofweg hebben inwoners in het westen en uiterste noorden van de stad het vaakst werk. In de wijken in het oosten van Strijp en Meerhoven heeft respectievelijk 67,7 en 76,3 procent van de mensen werk, terwijl de arbeidsparticipatie in het zuidwesten van Woensel minder is dan 60 procent. De vijf buurten met het hoogste percentage werkenden in 2014 zijn Zwaanstraat (90,2 procent), Bosrijk (88,1 procent), Strijp-S, Waterrijk (beide 85,3 procent) en Grasrijk (77,7 procent).

Buurten met een relatief lage arbeidsparticipatie zijn Tivoli en Oude Toren. Het aandeel werkenden in deze buurten bedroeg ultimo 2014 respectievelijk 49,7 en 48,4 procent.

Langdurige armoede

Ook op het gebied van langdurige armoede zijn er grote verschillen waar te nemen. In bepaalde wijken en buurten van Eindhoven is dit probleem aanzienlijk groter dan het stadsgemiddelde. Zo heeft in het zuidwesten van Woensel 5,7 procent van de huishoudens te maken met een langdurig laag inkomen, in Centrum/Tongelre is dat 4,5 procent. In het oosten van Strijp ligt het aandeel huishoudens op 4,2 procent, in Gestel op 3,9 procent en in Stratum op 3,6 procent. In het zuidwesten van Woensel springen de buurten Groenewoud (8,3 procent), Hemelrijken (8,1 procent), Gildebuurt (6,6 procent) en Limbeek-Noord (6,5 procent) eruit.

In Stratum zijn Tivoli (8,7 procent) en Kerstroosplein (6 procent) de buurten met het hoogste percentage langdurige armoede, in Centrum/Tongelre de buurt Doornakkers-Oost (6,6 procent) en in Gestel de buurten Baarthem (7,1 procent) en Genderdal (6,7 procent).

Landelijk

Wanneer Eindhoven als vijfde grote stad van Nederland wordt afgezet tegen de vier grootste steden, dan neemt de stad een middenpositie in. Rotterdam en Den Haag kennen relatief minder werkenden en meer werklozen dan Eindhoven. In Amsterdam en Utrecht is het andersom. De voornaamste verschillen tussen Eindhoven en de grote vier op het gebied van arbeid en inkomen zijn door CBS Urban Data Center bij elkaar gezet.