Zoekresultaten

126 resultaten voor keyword:Dossier Allochtonen
126 resultaten voor keyword:Dossier Allochtonen

Pagina 1 van 6

Europese allochtonen wonen vooral in grensstreken

Allochtonen uit EU-landen vormen vooral langs de grenzen en in de grote steden een aanzienlijk deel van de bevolking. De gemeente Vaals telde het hoogste aandeel (41 procent), Urk het laagste (1...

Artikelen

Groeiend aantal Syriërs ingeschreven bij gemeenten

Van de in Nederland aanwezige Syriërs maakten er op 1 oktober 37 duizend officieel deel uit van de Nederlandse bevolking, omdat ze ingeschreven zijn als inwoner van een gemeente. In 2015 groeide...

Artikelen

Ruim 40 procent meer asielzoekers in EU

Het afgelopen jaar kwamen ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte...

Artikelen

Meeste asielzoekers sinds eerste halfjaar 2001

Het aantal asielverzoeken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2014 kwamen twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland als in de eerste helft van 2013. Het is zelfs...

Artikelen

Forse toename aantal asielzoekers uit Syrië en Somalië

In 2013 kwamen 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland, bijna 5 duizend meer dan in 2012. Dat waren vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië. Vergeleken met de jaren negentig is het...

Artikelen

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen,...

Artikelen

Zundert heeft grootste aandeel Midden- en Oost-Europeanen

Op 1 januari 2011 stonden er 117 duizend Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) van de eerste generatie ingeschreven als inwoner van Nederland. Dat is 0,7 procent van de totale bevolking. De...

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters; wie keren er terug in onderwijs?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen
Publicaties

Allochtonen in Nederland 2004

De publicatie Allochtonen in Nederland 2004 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

Publicaties

Allochtonen aan het werk

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004

Artikelen

Respons van eerste generatie allochtonen in POLS

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004

Artikelen
Publicaties

Vaak minder gelukkig

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Onderwijs en schoolkleur

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Groei allochtone bevolking fors minder

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Inkomens van gezinnen

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Jongeren hoger opgeleid

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Veel ouderen in de bijstand

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Minder tevreden over het wonen

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Werken in bestuur en zorg

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Vaker werkloos

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen