Europese allochtonen wonen vooral in grensstreken

Allochtonen uit EU-landen vormen vooral langs de grenzen en in de grote steden een aanzienlijk deel van de bevolking. De gemeente Vaals telde het hoogste aandeel (41 procent), Urk het laagste (1 procent).

De hoogste aandelen allochtonen uit lidstaten van de Europese Unie in de bevolking komen voor in gemeenten langs de landgrenzen. De gemeente Vaals, grenzend aan zowel Duitsland als België, herbergt het hoogste aandeel allochtonen uit de EU: 41 procent. Meer dan een derde van de inwoners van Vaals komt zelf uit Duitsland of heeft ten minste één Duitse ouder. In veel andere Limburgse gemeenten is het aandeel allochtonen uit de EU meer dan 10 procent. Ook in de grootstedelijke gemeenten Den Haag (10,5 procent) en Amsterdam (9,8 procent) wonen naar verhouding veel allochtonen uit EU-landen.

Urk heeft het laagste aandeel allochtonen van binnen de EU onder haar inwoners (minder dan 1 procent). Ook in andere gemeenten op de zogenoemde Bible Belt en in veel landelijke gemeenten in de noordelijke provincies is het aandeel ver onder het gemiddelde.

In Nederland woonden op 1 januari 2015 ruim 1 miljoen allochtonen met als herkomst een van de 27 huidige lidstaten van de EU. Dat is 6 procent van de Nederlandse bevolking. Iets meer dan de helft van hen is zelf geboren in een ander EU-land. Van de overige 490 duizend mensen is ten minste een ouder geboren binnen de EU, maar buiten Nederland. Binnen de Europese Unie zijn burgers vrij om zich te vestigen in een ander land.

Van de Europese allochtonen komen er ruim 360 duizend uit Duitsland, 140 duizend uit Polen, 115 duizend uit België en 83 duizend uit Groot-Brittannië.  De allochtonen van Duitse en Belgische herkomst wonen vooral in grensgemeenten. In Zeewolde, het Westland en de Bollenstreek wonen naar verhouding veel Polen. Britten wonen voornamelijk in Amsterdam en de gemeenten met veel hoge inkomens rond Amsterdam en Den Haag, zoals Wassenaar, Laren en Bloemendaal.