Forse toename aantal asielzoekers uit Syrië en Somalië

In 2013 kwamen er 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland, bijna 5 duizend meer dan in 2012. Er kwamen vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië. Vergeleken met de jaren negentig is het aantal asielzoekers nu echter laag.

Vooral meer Syriërs

In 2013 vroegen 14,4 duizend mensen asiel aan in Nederland, tegen 9,7 duizend in 2012. Syrië en Somalië zijn de belangrijkste herkomstlanden. Het aantal van 2,7 duizend Syrische asielverzoeken betekent bijna een verzesvoudiging ten opzichte van 2012. De sterke toename hangt samen met de burgeroorlog in Syrië. Het aantal asielzoekers uit Irak en Afghanistan is in 2013 juist afgenomen.

Belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers

Belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers

Toename aantal Somaliërs door nareizende vrouwen en kinderen

De meeste asielzoekers kwamen uit Somalië. Na een forse daling in 2012 steeg het aantal aanvragen uit dit land het afgelopen jaar tot ruim 3 duizend. Dit komt voor een belangrijk deel door de toename van het aantal nareizende gezinsleden. Dit zijn vrouwen, maar vooral kinderen.

Somalische asielzoekers

Somalische asielzoekers

Nu veel minder asielzoekers dan in de jaren negentig

Ondanks de toename in 2013 is het aantal asielzoekers nog altijd relatief laag. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen er veel meer asielzoekers naar Nederland, met een piek van 52,6 duizend in 1994. De grootste groep kwam toen uit het voormalige Joegoslavië. Sinds het begin van de 21e eeuw schommelt het jaarlijkse aantal asielzoekers tussen de 10 en 15 duizend.

Asielverzoeken

Asielverzoeken

John de Winter en Arno Sprangers

Bron: StatLine, Asielverzoeken; nationaliteit, geslacht en leeftijd