Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011