Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004
Hoe verloopt de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving?

In de publicatie Allochtonen in Nederland 2004 staat deze vraag centraal en vergelijken we de maatschappelijke positie van de niet-westerse allochtonen in Nederland met die van de autochtone bevolking. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer bevolking, onderwijs, arbeid, inkomen en sociale zekerheid. Daarbij schenken we aandacht aan verschillen tussen de eerste en tweede generatie allochtonen en aan de doelgroepen van het integratiebeleid etnische minderheden.

De editie 2004 bevat voor het eerst ook gegevens over de tevredenheid over de woning en de woonomgeving en het oordeel over hun leefsituatie, gezondheid en sociale contacten. Verder is er voor het eerst informatie over prestaties in het basisonderwijs, het aandeel allochtonen op basis- en middelbare scholen en het onderwijsniveau van de bevolking.

Allochtonen in Nederland is een jaarlijks verschijnende publicatie samengesteld op verzoek van en mede gefinancierd door de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het Ministerie van Justitie.Kengetal: B-52
ISBN: 90-357-256-97
Prijs: € 15,50 (excl. administratie- en verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.