Groeiend aantal Syriërs ingeschreven bij gemeenten

Van de in Nederland aanwezige Syriërs maakten er op 1 oktober 37 duizend officieel deel uit van de Nederlandse bevolking, omdat ze ingeschreven zijn als inwoner van een gemeente. In 2015 groeide het aantal ingeschreven Syriërs met 14,2 duizend, tegenover een groei van 8,6 duizend in 2014. Dat meldt CBS.

Immigratie volgt op asielverzoeken

De inschrijving in het bevolkingsregister (het formele moment van immigratie) volgt met een vertraging de asielinstroom. De piek in de immigratie in januari 2015 komt enkele maanden na de piek in de asielverzoeken van september 2014. In 2014 werden 11,6 duizend Syrische asielzoekers en nareizende familieleden in Nederland geregistreerd door de IND. Zodra zij een verblijfsvergunning hebben of minstens een half jaar gebruikmaken van de opvang, kunnen ze zich inschrijven bij een gemeente, en zijn daarmee dan een geïmmigreerde inwoner. In 2014 kwamen er 8,6 duizend Syrische immigranten bij, in de eerste negen maanden van 2015 waren dat er 14,2 duizend.

Asielverzoeken en immigratie Syriërs

Meeste Syriërs wonen in Enschede en Hengelo

Op 1 oktober 2015 stonden er 37 duizend Syriërs in Nederland ingeschreven als inwoner van een gemeente. Dat is 2,2 per duizend van de totale bevolking, vergelijkbaar met het aandeel Amerikanen of Somaliërs in Nederland. De meeste mensen van Syrische herkomst staan ingeschreven in Enschede en Hengelo. Enschede telt met 19 per duizend ook het hoogste aandeel Syriërs in de bevolking, gevolgd door Hengelo (Overijssel) met 15 per duizend. In die gemeenten hebben zich rond de eeuwwisseling al relatief veel Syriërs gevestigd. Verder wonen de Syriërs verspreid over Nederland, waarbij in plaatsen met een asielzoekerscentrum ook wat hogere aandelen te zien zijn.

Jonge bevolkingsgroep

De Syriërs in Nederland vormen een jonge bevolkingsgroep. Vier op de tien zijn jonger dan twintig en slechts een op de veertien is vijftigplus. Zes op de tien Syrische immigranten is man. Eerder berichtte CBS al dat een meerderheid van de eerste asielverzoeken door mannen wordt gedaan, en dat vrouwen en kinderen vaak nareizen. Een deel van de kinderen is in Nederland geboren.

Leeftijdsverdeling van Syriërs in Nederland, 1 oktober 2015