Ruim 40 procent meer asielzoekers in EU

Het afgelopen jaar kwamen ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Meeste asielzoekers sinds 1992

In 2014 kwamen 562 duizend asielzoekers naar de landen van de Europese Unie, ruim 40 procent meer dan in 2013 toen 391 duizend asielverzoeken werden ingediend. Sinds 1992 zijn niet zoveel asielzoekers naar de EU gekomen. In dat jaar kwamen 679 duizend asielzoekers naar de EU en ontving alleen Duitsland er al 438 duizend.

Aantal asielzoekers in EU en Nederland

Een derde van asielzoekers naar Duitsland

Een derde van de mensen die in de Europese Unie asiel aanvroegen ging naar Duitsland. Ook Zweden kreeg veel asielaanvragen (75 duizend). In Duitsland, Zweden, Italië, Hongarije en Nederland steeg aantal sterk, voornamelijk door de grote stroom Syrische asielzoekers, die veelal via Italië naar Europa kwamen. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk was het aantal asielzoekers in 2014 nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2013.

Aantal asielzoekers in verschillende EU -landen

Relatief gezien had Zweden verreweg de meeste asielzoekers met 78 asielzoekers per tienduizend inwoners. Ook Hongarije en Oostenrijk kregen naar verhouding veel asielzoekers. Naar Nederland kwamen 13 asielzoekers per tienduizend inwoners; voor de Europese Unie als geheel waren dat er 11.

Aantal asielzoekers per 10 000 inwoners

Veel asielzoekers uit Syrië en Kosovo

Dat het aantal asielverzoeken in de EU en ook in Nederland is gestegen komt mede door de oorlog in Syrië. Ruim 117 duizend mensen uit Syrië vroegen asiel aan in de EU, meer dan uit welk land dan ook. Naar Nederland kwamen 8,7 duizend Syrische asielzoekers.

Eind 2014 kwamen er ook meer asielzoekers vanuit Kosovo naar Hongarije, Duitsland en Oostenrijk. Deze toename hangt samen met een versoepeling van de Servische reisregels, waardoor Kosovaren de EU makkelijker kunnen bereiken. De asielstroom wordt mogelijk verder aangewakkerd door politieke onrust en hoge werkloosheid in Kosovo.

Aantal asielverzoeken voor de EU, naar nationaliteit

Bronnen: