Voortijdig schoolverlaters; wie keren er terug in onderwijs?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011