Meeste asielzoekers sinds eerste halfjaar 2001

Het aantal asielverzoeken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2014 kwamen twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland als in de eerste helft van 2013. Het is zelfs het hoogste aantal sinds het eerste halfjaar van 2001. Vooral uit Syrië en Eritrea kwamen afgelopen halfjaar veel meer asielzoekers dan vorig jaar. In juni is het aantal asielzoekers uit Eritrea alweer sterk gedaald ten opzichte van april en mei.

Bijna zes op de tien uit Eritrea en Syrië

In de eerste helft van 2014 kwamen 12,3 duizend asielzoekers naar Nederland, een verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van 2013. Syriërs vormden in de eerste helft van 2014 met 3,7 duizend de grootste groep, gevolgd door Eritreeërs met 3,5 duizend aanvragen. Samen waren zij goed voor 58 procent van de asielverzoeken. In eerdere jaren waren Somalië, Irak en Afghanistan de belangrijkste herkomstlanden.

Asielzoekers belangrijkste nationaliteiten

Asielzoekers belangrijkste nationaliteiten

In juni veel minder Eritreeërs

Het aantal asielzoekers uit Eritrea vertoonde het afgelopen halfjaar een grillig verloop. In dat land worden op grote schaal mensen om politieke of religieuze redenen vervolgd. Hierdoor nam het aantal asielzoekers uit dit land naar EU-landen halverwege 2013 sterk toe. In eerste instantie gingen deze asielzoekers vooral naar Zweden en Duitsland. Mede onder invloed van activiteiten van mensensmokkelaars, kwamen in april en mei 2014 onverwacht grote aantallen Eritrese asielzoekers naar Nederland. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in mei een aantal maatregelen aangekondigd. In juni kwamen vervolgens nog maar 200 Eritreeërs naar Nederland.

Het aantal asielzoekers uit Syrië liep de afgelopen maanden steeds verder op en kwam in juni uit op 900. De toename van het aantal Syrische asielzoekers hangt samen met de burgeroorlog aldaar.

Asielzoekers per maand

Asielzoekers per maand

Asielstromen afhankelijk van situatie herkomstlanden én beleid

De ontwikkeling van het aantal asielzoekers uit een vijftal belangrijke herkomstlanden laat vanaf 2007 verschillende pieken zien. Naast de hoge aantallen Syriërs en Eritreeërs dit jaar, vallen met name de pieken vanuit Irak (2008) en Somalië (2009) op. Hoewel asielstromen vrijwel altijd samenhangen met instabiele politieke situaties, speelt ook beleid in bestemmingslanden een belangrijke rol. Zo hield
de ontwikkeling van het aantal asielzoekers uit Somalië en Irak in de periode 2008-2010 bijvoorbeeld mede verband met beleidswijzigingen, zoals de categoriale bescherming die toen tijdelijk in Nederland gold voor deze bevolkingsgroepen.

Asielzoekers vanaf 2007

Asielzoekers vanaf 2007

John de Winter en Arno Sprangers

Bron: StatLine, Asielverzoeken kerncijfers