Zoekresultaten

37 resultaten voor keyword:125 jaar CBS
37 resultaten voor keyword:125 jaar CBS

Pagina 1 van 2

Van 20 naar 70 procent economisch zelfstandige vrouwen in 45 jaar

Tussen 1977 en 2022 is het aandeel vrouwen dat economisch zelfstandig is, gegroeid van 20 naar bijna 70 procent. Bij mannen bleef het stabiel rond 80 procent. Boven de zestig jaar steeg het aandeel...

Artikelen

1919

In veel opzichten was de periode van na de Eerste Wereldoorlog tot midden jaren twintig ongeëvenaard. Hoewel er toen veel minder werknemers waren dan tegenwoordig, gingen er nooit zoveel werkdagen...

Dashboards

1940

Stakingen waren verboden door de Duitse bezetter. Toch zijn er enkele grote stakingen geweest, in 1941, 1943 en 1944.

Dashboards

1979

De vroege jaren tachtig waren een tijd van grote sociale onrust. De economie was op een veel lager groeipad terechtgekomen en de regering was de weg ingeslagen van kostenbesparing en versobering. Er...

Dashboards

1970

De meeste stakingen in de jaren zestig werden niet georganiseerd door vakbonden. Daar kwam begin jaren zeventig verandering in. Net als in 1960 waren er behoorlijk wat stakers in 1970.

Dashboards

1960

Na de Tweede Wereldoorlog brak een periode van ongekende groei aan. Groeicijfers van meer dan 5 procent werden regelmatig gehaald.

Dashboards

1995

In 1995 waren er niet heel veel geschillen, maar was wel één heel grote staking: in de bouw. Met name vanwege de bouwstaking gingen er in 1995 bijna 700 duizend arbeidsdagen verloren.

Dashboards

2017

In 2017 kwam een einde aan een lange periode van relatieve arbeidsrust. Het jaar telde de meeste stakingen sinds 1988. Het aantal stakingsdagen was het hoogst sinds 1995.

Dashboards

Meeste stakers ooit in 2019

In 2019 waren 319 duizend werknemers betrokken bij stakingen, het hoogste aantal sinds het begin van deze statistiek in 1901. Ook in verhouding tot de werkzame beroepsbevolking was 2019 het...

Artikelen

1903

In Nederland werd in de 19e eeuw minder gestaakt dan in de ons omringende landen. in Tussen 1811 en 1872 gold een stakingsverbod, al betekende dit niet dat stakingen niet voorkwamen.

Dashboards

1913

Het jaar 1913 staat nummer 3 op de lijst van geschillen die tot een staking leidde. Centraal in de conflicten stond de tabaksindustrie, met name die van sigaren.

Dashboards

1946

In 1946 waren er een aantal stakingen om politieke redenen. Bijvoorbeeld tegen de zogeheten politionele acties- de dekolonisatieoorlog - in Nederlands-Indië en tegen het lossen van sinaasappelen uit...

Dashboards

Tijdlijn stakingen

In het kader van het 125-jarig bestaan heeft het CBS een historisch overzicht gemaakt van stakingen. Hierover bestaat een cijferreeks, die loopt vanaf 1901.

Dashboards

Kerkelijke gezindten langs de meetlat, 1849–2023

Aan de volkstellingen ontlenen we de basisgegevens voor de beschrijving van een land.

Artikelen

CBS: al 125 jaar peilstok van de samenleving

Het CBS bestaat deze maand 125 jaar.

Artikelen

1971

Om het belang van de volkstelling onder de aandacht te brengen startte het bureau een communicatieoffensief.

Dashboards

1960

De dertiende Algemene volkstelling (annex beroepstelling) werd gehouden op 31 mei en 1 juni 1960. Een woningtelling was vier jaar eerder al gehouden.

Dashboards

1920

In 1920 behoorde het CBS inmiddels tot het dienstverlenende grootbedrijf. Toen Methorst in 1906 aantrad als directeur had het bureau vijf afdelingen en werkten er ca. 45 mensen.

Dashboards

1930

Het CBS ging in 1930 bij de voorbereiding en de uitvoering van de volkstelling al wat professioneler te werk.

Dashboards

2011

In 2014 (Volkstelling 2011) zijn volkstellingtabellen gepubliceerd. Bureauwerk was het volkstellen inmiddels geworden, dankzij het gebruik van registers.

Dashboards

1899

Vanaf 1795 werden er in Nederland volkstellingen gehouden. Deze waren op onregelmatige tijden en meestal voor speciale administratieve doelen.

Dashboards

1981

De volkstelling van 28 februari 1971 was, onverwacht, de laatste.

Dashboards

2021

De meest recente volkstelling 2021 is op dezelfde leest geschoeid als de virtuele tellingen van 2001 en 2011.

Dashboards

1947

De twaalfde Algemene Volkstelling vond plaats op 31 mei 1947. Dataverzameling was urgent omdat in december 1940 geen volkstelling is gehouden – om begrijpelijke redenen – en om zo snel mogelijk na de...

Dashboards

1909

Voor het maken van een nieuwe volkstelling kon het CBS leunen op routine. De vragen uit de vorige telling bleven gehandhaafd, alleen de redactie was hier en daar gewijzigd.

Dashboards