2017

Estafettestaking Nederlandse Spoorwegen, 2017
© Estafettestaking Nederlandse Spoorwegen, 2017. Foto: ANP / Maarten Hartman

In 2017 kwam een einde aan een lange periode van relatieve arbeidsrust. Het jaar telde de meeste stakingen sinds 1988. Het aantal stakingsdagen was het hoogst sinds 1995. Het aantal bij stakingen betrokken werknemers was zelfs een absoluut record. Dit record blijft staan als je het afzet tegen de werkzame beroepsbevolking; het zou alleen twee jaar later al worden doorbroken. Een trend die in 2017 zichtbaar werd is die van de kortdurende stakingen: het aantal bij stakingen betrokken werknemers was in 2017 (en in 2019) relatief hoog, maar het aantal verloren arbeidsdagen is historisch gezien gemiddeld.

Dat er weer meer werd gestaakt kan samenhangen met de opgaande conjunctuur. In de regel wordt er gestaakt als de economie een stijgende lijn vertoont, de prijzen stijgen, maar de lonen hierbij achterblijven. In 2017 werd het meest gestaakt in de industrie en in de vervoerssector. Dat er werd gestaakt hing dat jaar meestal samen met een cao-conflict of een loonconflict.

Relevante links