2011

Modern en traditioneel

Weinig statistische bureaus waren zover als het CBS. Slechts in acht landen werd de telling op dezelfde manier gedaan, met een registercensus. Uniek voor Nederland was het bijschatten van in registers ontbrekende gegevens met survey-onderzoek. Duitsland telde de bevolking nog traditioneel met een micro-census, een steekproef van 10 procent van de bevolking. Frankrijk gebruikte een zogeheten rolling census: elk jaar werd een klein stukje van het land geteld, tot na vijf jaar het hele land in kaart gebracht was. In die vijf jaar zijn natuurlijk veel mensen verhuisd. Om die reden ontbreken veel Fransen in het onderzoek en zitten in de totaaltelling veel dubbeltellingen. Het kon ook nog traditioneler: op het platteland van Albanië gingen de tellers op de rug van een ezel met formulieren langs de boerderijen om hun informatie op te halen.

gebruikte bronnen

Tienduizend tabellen

Voor de virtuele volkstelling van 2011 moesten aan opdrachtgever Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, meer dan 10 duizend tabellen worden geleverd met 10 miljoen cellen. Hier hebben 15 mensen ruim 4 jaar aan gewerkt. Kosten: 1,4 miljoen euro.
In een vroeg stadium was onderzocht of de bronnen voldoende informatie bevatten om alle variabelen te bepalen, of het met de gebruikte methodologie mogelijk was om de tabellen consistent te schatten, en of de statistische beveiliging op orde was. Daarna is uitgebreid proefgedraaid met oude cijfers. In 2012 zijn de cijfers voor het referentiejaar 2011 verzameld, een jaar later zijn de definitieve tabellen samengesteld.

Op 1 april 2014 stonden de tabellen klaar: gegevens over de loop van de bevolking (demografie), over beroep en opleiding en over de woonsituatie van alle in Nederland woonachtige personen. De meeste tabellen waren gedetailleerd tot het niveau van de provincie, maar er waren ook tabellen die voor de ruim 400 gemeenten afzonderlijk zijn gemaakt. Het CBS hoefde de tabellen slechts klaar te zetten, medewerkers van Eurostat haalden de data zelf op uit de CBS-database. Bij het Europese statistiekbureau zijn de data in een groot analysebestand, de Census Hub, gezet. De Nederlandse cijfers staan er gecomprimeerd in zestig mega-tabellen.

Relevante links