Zoekresultaten

190 resultaten voor keyword:wonen
190 resultaten voor keyword:wonen

Pagina 4 van 8

Woonkenmerken, 65-plus huishoudens

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en maximaal 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote van huurders en eigenaren, 10 steden

Cijfers

Woninggrootte van huishoudens

Gebruiksoppervlakte van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 2015

Cijfers

Banen van werknemers in krimpregio's

Sociaaleconomische trends 2015: In de Nederlandse regio’s waar tussen 2008 en 2015 het inwonertal is teruggelopen – de zogeheten krimpgebieden – is de werkgelegenheid in diezelfde periode sterker...

Artikelen
Artikelen

Verschillen in arbeidsparticipatie tussen buurten in Nederland; waar wonen werkenden?

Sociaaleconomische trends 2015: De verschillen in participatiegraad tussen buurten wijzigen nauwelijks als met de verschillenin participatiegraad tussen gemeenten rekening wordt gehouden. Dat blijkt...

Artikelen

‘De veiligheid van de Groningers staat voorop’

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. In die functie houdt zij zich vooral bezig met groene groei, energie, natuur en milieu. Van Veldhoven is ook...

Artikelen

Bijna half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa

Veel Nederlanders maken gebruik van vrij verkeer van personen in Europa: begin 2011 woonden bijna een half miljoen Nederlanders in andere Europese landen.

Artikelen

12 procent van de huidige bevolking heeft de bevrijding meegemaakt

Van de huidige bevolking heeft bijna 12 procent de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Bijna twee derde van deze groep was destijds vijf jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers per...

Artikelen

Vooral traplopen en huishoudelijk werk problematisch voor ouderen

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig. Een deel van hen ervaart beperkingen bij een of meer dagelijkse handelingen. Dat geldt voor een op de vijf thuiswonende 65- tot 74-jarigen, en bijna...

Artikelen

Twintigerspublicatie

Twintigers komen voor veel belangrijke mijlpalen en keuzes te staan. De overgang van onderwijs naar een baan, van wonen bij je ouders naar je eigen stek, het krijgen van een vaste relatie, samenwonen...

Publicaties
Artikelen

Heeft werk voor twaalf uur of meer per week (Werkzame beroepsbevolking)

Personen van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.

Artikelen
Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2014, vierde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan de gevolgen die globalisering heeft...

Publicaties

Jongeren blijven langer thuis wonen

In 2012 waren jongeren gemiddeld 22,8 jaar oud bij het verlaten van het ouderlijk huis. Tien jaar daarvoor lag dat rond 22,4 jaar. De tendens om langer thuis te blijven wonen is vooral de laatste...

Artikelen

Jongeren met een baan tegen het minimum(jeugd)loon

Maatwerktabellen over jongeren van 15 tot en met 25 jaar die zelfstandig wonen en een baan hebben tegen het minimum (jeugd)loon in oktober 2011. Opdrachtgever: Ministerie van SZW.

Cijfers

Huishoudensprognose 2013-2060: sterke toename oudere alleenstaanden

De nieuwe CBS-huishoudensprognose voorziet een toename van het aantal huishoudens van de huidige 7,6 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de...

Artikelen

Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders

Eind 2011 waren er 34 duizend minderjarigen die één van hun ouders verloren hadden en 330 van wie beide ouders overleden zijn. Jaarlijks worden ruim 6 duizend minderjarigen (half)wees.

Artikelen
Artikelen