Zoekresultaten

172 resultaten voor keyword:wonen
172 resultaten voor keyword:wonen

Pagina 4 van 7

Artikelen

Heeft werk voor twaalf uur of meer per week (Werkzame beroepsbevolking)

Personen van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.

Artikelen
Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2014, vierde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan de gevolgen die globalisering heeft...

Publicaties

Jongeren blijven langer thuis wonen

In 2012 waren jongeren gemiddeld 22,8 jaar oud bij het verlaten van het ouderlijk huis. Tien jaar daarvoor lag dat rond 22,4 jaar. De tendens om langer thuis te blijven wonen is vooral de laatste...

Artikelen

Huishoudensprognose 2013-2060: sterke toename oudere alleenstaanden

De nieuwe CBS-huishoudensprognose voorziet een toename van het aantal huishoudens van de huidige 7,6 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de...

Artikelen

Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders

Eind 2011 waren er 34 duizend minderjarigen die één van hun ouders verloren hadden en 330 van wie beide ouders overleden zijn. Jaarlijks worden ruim 6 duizend minderjarigen (half)wees.

Artikelen
Artikelen

Ongeveer 5 900 Kroaten in Nederland

Op 1 juli 2013 treedt Kroatië als 28e land toe tot de Europese Unie. In Nederland wonen ongeveer 5 900 Kroaten. De meesten zijn tussen 1990 en 2001 naar Nederland gekomen toen Joegoslavië uiteenviel...

Artikelen

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

De afgelopen twee jaar zijn minder huishoudens verhuisd, maar meer huishoudens dan ooit willen verhuizen. Vooral in de koopsector is de doorstroming sterk afgenomen, terwijl velen wel willen...

Artikelen

Kinderen met stiefouder scoren lager op de Cito-toets

In 2011 hadden kinderen in groep acht van de basisschool gemiddeld een Cito-score van 536. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een...

Artikelen

Ruim 600 duizend corporatiewoningen bewoond door allochtonen

In 2010 woonde de helft van de allochtonen in een woning van een corporatie. Dat zijn relatief vaak huurwoningen met een lage WOZ-waarde.

Artikelen

Steeds meer jonge kinderen groeien op in de grote stad

In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) neemt het aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar toe. In de rest van Nederland daalt het aantal jonge kinderen juist.

Artikelen

Steeds meer slachtoffers van woninginbraak

In de afgelopen jaren zijn meer mensen slachtoffer van woninginbraak geworden. Ook denken steeds meer Nederlanders dat de kans hierop groot is. In het westen en zuiden van Nederland wonen relatief de...

Artikelen

Outcomemonitor Wijkenaanpak: De Tweede Voortgangsrapportage

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de 40 aandachtswijken ten opzichte van de 18 gemeenten waarvan zij deel uitmaken. Opdrachtgever: Ministerie van BZK

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 38

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bouwen en wonen, Macro economie.

Artikelen

Aan het werk met re-integratieondersteuning, viermeting (definitieve cijfers)

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingenIndustrie en energie

Artikelen
Artikelen

Verhuizingen van thuiswonende kinderen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Thuiswonende kinderen die op zichzelf gaan wonen verhuizen verreweg het vaakst in augustus of september. In die twee maanden vindt bijna een kwart van de...

Artikelen

In Utrecht wonen kinderen in Vinex-wijken en studenten in de Uithof

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. In Utrecht wonen kinderen vooral in de Vinex-wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, hebben zich in de omgeving van opleidingen veel studenten gevestigd en...

Artikelen

Binnensteden en hun bewoners

Steeds meer mensen kiezen voor het wonen in de binnenstad. De nabijheid van voorzieningen als winkels, horeca en theater en de aanwezigheid van verschillende culturen zijn voordelen voor...

Artikelen

Aandeel Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen in Rotterdamse buurten

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 telde Rotterdam 593 duizend inwoners. Van hen was bijna 37 procent (219 duizend) niet-westers allochtoon. In heel Nederland is ruim één op de...

Artikelen

Bulletin no. 16

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:Bouwen en wonen; Financiële en zakelijke diensten; Inkomen en bestedingen; Internationale handel; Macro-economie

Artikelen