Zoekresultaten

167 resultaten voor keyword:wonen
167 resultaten voor keyword:wonen

Pagina 3 van 7

Huren stijgen in 2018 sneller dan in 2017

De huren van woningen zijn in 2018 gemiddeld met 2,3 procent gestegen. In de afgelopen zes jaren is de gemiddelde woninghuur gestegen met 18,5 procent.

Artikelen

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlakte

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlak dan Nederlandse huishoudens gemiddeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar woonruimte van verschillende typen huishoudens.

Artikelen

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlakte

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlak dan Nederlandse huishoudens gemiddeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar woonruimte van verschillende typen huishoudens.

Artikelen

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, 2006-2015

hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen kenmerken van het huishouden

Cijfers

Meeste uitwonende studenten in Wageningen en Groningen

In 2015 maakten 257 duizend personen deel uit van studentenhuishoudens; 1,6 procent van de particuliere bevolking

Artikelen

Factsheet De Kempen

Cijfers over wonen, jeugdhulp en criminaliteit in de Kempen.

Artikelen

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

Huishoudens, gestandaardiseerd inkomen, besteedbaar inkomen populatie, huishoudkenmerk, regio, periode

Cijfers

Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand

Dit artikel gaat dieper in op de verschillen tussen naoorlogse wijken.

Artikelen

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Artikelen

Woningwaarde Amsterdam naar hoogste niveau ooit

De ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Artikelen

Eigenaren vaker tevreden met woning dan huurders

Van alle huishoudens is 87 procent tevreden met de woning en 82 procent met de woonomgeving.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en maximaal 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Banen van werknemers in krimpregio's

Sociaaleconomische trends 2015: In de Nederlandse regio’s waar tussen 2008 en 2015 het inwonertal is teruggelopen – de zogeheten krimpgebieden – is de werkgelegenheid in diezelfde periode sterker...

Artikelen
Artikelen

Verschillen in arbeidsparticipatie tussen buurten in Nederland; waar wonen werkenden?

Sociaaleconomische trends 2015: De verschillen in participatiegraad tussen buurten wijzigen nauwelijks als met de verschillenin participatiegraad tussen gemeenten rekening wordt gehouden. Dat blijkt...

Artikelen

‘De veiligheid van de Groningers staat voorop’

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. In die functie houdt zij zich vooral bezig met groene groei, energie, natuur en milieu. Van Veldhoven is ook...

Artikelen

Bijna half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa

Veel Nederlanders maken gebruik van vrij verkeer van personen in Europa: begin 2011 woonden bijna een half miljoen Nederlanders in andere Europese landen.

Artikelen

12 procent van de huidige bevolking heeft de bevrijding meegemaakt

Van de huidige bevolking heeft bijna 12 procent de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Bijna twee derde van deze groep was destijds vijf jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers per...

Artikelen

Vooral traplopen en huishoudelijk werk problematisch voor ouderen

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig. Een deel van hen ervaart beperkingen bij een of meer dagelijkse handelingen. Dat geldt voor een op de vijf thuiswonende 65- tot 74-jarigen, en bijna...

Artikelen

Twintigerspublicatie

Twintigers komen voor veel belangrijke mijlpalen en keuzes te staan. De overgang van onderwijs naar een baan, van wonen bij je ouders naar je eigen stek, het krijgen van een vaste relatie, samenwonen...

Publicaties
Artikelen

Heeft werk voor twaalf uur of meer per week (Werkzame beroepsbevolking)

Personen van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.

Artikelen
Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers