Zoekresultaten

194 resultaten voor keyword:wonen
194 resultaten voor keyword:wonen

Pagina 3 van 8

Verschillen in arbeidsparticipatie tussen buurten in Nederland; waar wonen werkenden?

Sociaaleconomische trends 2015: De verschillen in participatiegraad tussen buurten wijzigen nauwelijks als met de verschillenin participatiegraad tussen gemeenten rekening wordt gehouden. Dat blijkt...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Woningwaarde Amsterdam naar hoogste niveau ooit

De ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Artikelen

Ruim 600 duizend corporatiewoningen bewoond door allochtonen

In 2010 woonde de helft van de allochtonen in een woning van een corporatie. Dat zijn relatief vaak huurwoningen met een lage WOZ-waarde.

Artikelen

Verhuiswensen, 2012-2021

Verhuiswensen op basis van het Woononderzoek Nederland (WoON).

Cijfers

Personen wees geworden in diverse jaren

Het betreft de populatie wees geworden personen in JJJJ in de leeftijd van 15 t/m 29 jaar op 1-1-JJJJ, naar type eigendom op 1-1-JJJJ en op 1-1-JJJJ+1, naar indicatie of er sprake is van een...

Cijfers

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Cijfers

Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019

Voor een aantal onderwerpen worden cijfers gepubliceerd naar laagregionale indeling van vierkant van 100 meter bij 100 meter en vierkant van 500 meter bij 500 meter. Deze publicatie beschrijft de...

Publicaties
Artikelen

Factsheet De Kempen

Cijfers over wonen, jeugdhulp en criminaliteit in de Kempen.

Artikelen

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlakte

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlak dan Nederlandse huishoudens gemiddeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar woonruimte van verschillende typen huishoudens.

Artikelen

Huren stijgen in 2018 sneller dan in 2017

De huren van woningen zijn in 2018 gemiddeld met 2,3 procent gestegen. In de afgelopen zes jaren is de gemiddelde woninghuur gestegen met 18,5 procent.

Artikelen

Bijna 40 duizend mensen met deeltijd-WW

Sociaal Bestek, april 2010

Artikelen

Hoe ver woon ik van.....

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Door koppeling van integrale registergegevens kan het CBS steeds meer ruimtelijke en laagregionale statistieken samenstellen. Dit artikel gaat in op de wijze waarop...

Artikelen
Artikelen

Huishoudensprognose 2013-2060: sterke toename oudere alleenstaanden

De nieuwe CBS-huishoudensprognose voorziet een toename van het aantal huishoudens van de huidige 7,6 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de...

Artikelen
Artikelen

Outcomemonitor Wijkenaanpak: De Tweede Voortgangsrapportage

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de 40 aandachtswijken ten opzichte van de 18 gemeenten waarvan zij deel uitmaken. Opdrachtgever: Ministerie van BZK

Artikelen

Meeste uitwonende studenten in Wageningen en Groningen

In 2015 maakten 257 duizend personen deel uit van studentenhuishoudens; 1,6 procent van de particuliere bevolking

Artikelen

De verborgen aantrekkingskracht van Parkstad-Limburg

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Parkstad-Limburg kampt met een dalend bevolkingsaantal, mede doordat velen uit de regio vertrekken. In vergelijking met het gemiddelde patroon voor de Nederlandse...

Artikelen
Artikelen

Wonen

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om wonen? Een goed en betaalbaar dak boven het hoofd is één van de eerste...

Overig