Banen Defensie naar woonprovincie werknemer, 2018

Gegevens over banen bij defensie, uitgesplitst naar woonprovincie van de werknemer.
Naar aanleiding van vragen uit de media heeft het CBS cijfers berekend over de woonprovincie van werknemers die een baan hebben bij Defensie.