Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2017

Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft op verzoek van de gemeente Leiden haar inwoners (van 16 jaar en ouder) in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse.

Dit heeft geresulteerd in negen inwonersprofielen.
De gemeente wil er zijn voor alle inwoners en daarom is het van belang goed inzicht te hebben in wié die inwoners zijn. Er is al veel bekend over afzonderlijke kenmerken van inwoners, zoals geslacht, herkomst en inkomen. Deze benaderingen om groepen in te delen zijn tot nu toe veelal eendimensionaal gemaakt. Wat gebeurt er als we kenmerken gaan combineren?
Wat hebben groepen met elkaar gemeen en wat onderscheidt ze juist van elkaar? Kloppen de beelden die we nu hebben over de inwoners?
Vanuit deze gedachte is de samenwerking met het CBS gezocht en is gezamenlijk een iteratief proces aangegaan om te komen tot een analyse van verschillende sociaaleconomische kenmerken van de inwoners van Leiden.

De inwoners van Leiden zijn ingedeeld in negen groepen, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Leidenaren. Op basis van meer dan 20 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken zijn ze ingedeeld. In Leiden is zo inzicht verkregen in de verschillende groepen en waar zij wonen. Momenteel wordt bekeken hoe deze profielen ingezet kunnen worden bij vraagstukken die binnen de gemeente leven, bijvoorbeeld in het sociaal domein of opgaven omtrent huisvesting. Tevens wordt er nagedacht over verdiepende analyses.