Prijsindex woningen Bonaire, 2019

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2019.
In aanvulling op eerdere jaren is een prijsindex voor het verslagjaar 2019 berekend voor vastgoed op Bonaire. Voor het berekenen van de index is gebruik gemaakt van een registratie van alle woningverkopen op Bonaire in de verslagperiode. Dit onderzoek is bekostigd door de Belastingdienst Caribisch Nederland.