Internationals: Clusteranalyse Eindhoven

© Hollandse Hoogte
Het CBS UDC/Eindhoven heeft dit rapport opgesteld in het kader van een verkenning van de gemeente Eindhoven naar de internationals in Eindhoven.

Het doel van deze verkenning is om meer zicht te krijgen op de instroom van internationals in de stad sinds 2010 en de internationale bevolking van de stad. Voorliggende clusteranalyse is onderdeel van een breder onderzoek waarin de gemeente de internationals in de stad via drie verschillende benaderingen in beeld brengt.

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovense internationals van 16 jaar of ouder.