De inwoners van het Stedelijk Gebied Eindhoven, 2017

Foto wandelende mensen in een winkelstraat
De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. Het CBS heeft samen met de 9 gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in het Urban Data Center (UDC) Eindhoven een clusteranalyse uitgevoerd op alle inwoners van 16 jaar of ouder.

Het SGE bestaat uit de volgende gemeenten; Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

De inwoners van het SGE zijn ingedeeld in acht clusters, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan inwoners. Op basis van 25 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken zijn ze ingedeeld. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de verschillende groepen en de vraagstukken die spelen in de verschillende domeinen binnen de gemeenten.

Gemeenten weten vaak al veel over de afzonderlijke kenmerken van inwoners, zoals herkomst, inkomen en gezinssituatie. Echter, mensen worden ingedeeld op basis van één kenmerk. Wat gebeurt er als we kenmerken gaan combineren? Wat hebben groepen met elkaar gemeen en wat onderscheidt ze juist van elkaar? Kloppen de beelden die er zijn over de inwoners?

Begin 2018 is dit onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd omdat er in het kader van de strategische verkenning van de gemeente Eindhoven behoefte was aan inzicht in haar bevolking om antwoord te kunnen geven op de vraag; Hoe gaat het nu ècht met Eindhoven?

Omdat het Stedelijk Gebied Eindhoven sterk met elkaar verbonden is, is de analyse op het hele gebied van toegevoegde waarde. Inwoners bewegen zich eenvoudig tussen de 9 gemeenten; zo wonen ze in de ene gemeente en werken ze in een andere plaats. Ook maken zij gebruik van voorzieningen binnen het stedelijk gebied.