Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019

Werknemer bezig met bossen rozen in kas.
© Hollandse Hoogte
Werkzame ingezetenen/niet-ingezetenen uit EU/EFTA-landen en samenwoning op één adres in 2019. Op verzoek van het LOT-C.

Het Landelijk Operationeel Team – Corona (LOTC) is een multidisciplinair team dat bestaat uit vertegenwoordigingen vanuit onder andere het Ministerie van Defensie, de politie, de provincies en de brandweer. Het LOT-C fungeert als vraagbaak voor allerlei kwesties die voortvloeien uit de coronacrisis. Het LOT-C heeft, samen met onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en COVID-19 opgezet.

Het doel van het platform is het voorkomen en beperken van de verspreiding van het COVID-19 virus binnen en/of door de doelgroep arbeidsmigranten die in Nederland wonen of werken.
Het LOTC-C heeft in dit kader aan het CBS gevraagd om over het jaar 2019 gegevens te leveren over personen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en over het aantal werknemers met een (niet-Nederlandse) EU/EFTA-nationaliteit dat op hetzelfde adres samenwoont met andere personen uit deze doelgroep.

Bekostigd door: LOT-C.