AZW: Vergelijking aantal werknemers volgens CBS en PFZW

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
CBS en PFZW publiceren beiden cijfers over aantallen werknemers per branche en per regio. De onderlinge relatie tussen deze cijfers wordt momenteel onderzocht.

Sinds juli 2022 brengt Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) functies in kaart per branche en per RegioPlus-arbeidsmarktregio (Functies in Zorg en Welzijn - AZW info). De indeling naar functie en branche verschilt van de op AZW StatLine beschikbare informatie over functies en branches. Deze cijfers kunnen op dit moment daarom niet zomaar met elkaar gecombineerd worden. Momenteel wordt gewerkt aan een nadere vergelijking van de CBS en PFZW cijfers. In deze vergelijking zijn de aantallen werknemers de basis voor de vergelijking. Verschillen kunnen zitten in de populatie, het tellen van unieke werknemers en/of banen per branche of per sector, verschillen in branche definities, hoe om te gaan met oproepkrachten, etc. Ook de functie-indelingen worden naast elkaar gelegd. Doel van dit vergelijkingsonderzoek is dat de discrepanties tussen de cijfers van CBS en PFZW nader verklaard kunnen worden.”

Deze vergelijking vindt plaats in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.