Auteur: Moniek Coumans, Elise van Muiswinkel

Zingeving

Over deze publicatie

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zingeving, uitgevoerd met financiering van en in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Zingeving is het leiden van een leven dat voldoening geeft waarbij gezocht wordt naar een doel en betekenis. In 2020 zijn er vragen over dit onderwerp opgenomen in de enquête Sociale samenhang en Welzijn. De belangrijkste conclusie is dat in 2020 ruim negen op de tien mensen van 18 jaar of ouder het leven de moeite waard vinden en dat bijna driekwart het gevoel heeft iets bij te dragen aan de samenleving.
Er zijn vier dimensies van zingeving onderzocht: sociale relaties en contacten, persoonlijke ontwikkeling, religie of spiritualiteit en het ervaren van transcendentie, momenten waarvan mensen kippenvel krijgen. De dimensies van zingeving hangen in meer of mindere mate positief samen met algemene zingeving. Hierbij speelden het belang van sociale relaties en persoonlijke ontwikkeling de grootste rol. Mensen met een (zeer) goede ervaren gezondheid of die regelmatig sporten ervaren meer zingeving. Met uitzondering van het belang dat men hecht aan religie of spiritualiteit, hangen zingeving en de gerelateerde dimensies sterk samen met ervaren geluk.