Brede welvaart jongvolwassenen blijft achter

Actiegroepen demonstreren tegen het woonbeleid
© ANP / Peter Hilz
Mensen van 25 tot 35 jaar hebben een lagere brede welvaart dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. Met name bij indicatoren over tevredenheid blijven zij achter. Ook laagopgeleiden en mensen die niet in Nederland geboren zijn of waarvan tenminste één ouder niet in Nederland geboren is, hebben een lagere brede welvaart. Dit meldt het CBS op basis van de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023.

Welvaart gaat over meer dan inkomen en vermogen. Ook bijvoorbeeld gezondheid, welzijn, arbeidsmarktsituatie, vertrouwen en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een rol. Net als inkomen en vermogen is ook de totale brede welvaart niet gelijk over bevolkingsgroepen verdeeld.

De verdeling van de brede welvaart is in beeld gebracht aan de hand van dertien indicatoren voor de thema’s welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Een bepaalde bevolkingsgroep kan per indicator meer of minder dan gemiddeld scoren, of gemiddeld. Een afwijking van het gemiddelde is gunstig of ongunstig, al naar gelang het de brede welvaart respectievelijk verhoogt of verlaagt. Voor zover mogelijk zijn voor de indicatoren cijfers over 2022 gebruikt.

Jongvolwassene minder tevreden

Bij acht van de dertien indicatoren is de uitkomst voor 25- tot 35-jarigen ongunstig. Zij zijn minder dan gemiddeld tevreden met hun werk, de hoeveelheid vrije tijd, hun woning en het leven in het algemeen. Ook doen zij relatief weinig aan vrijwilligerswerk, hebben ze geen of weinig vermogen, zijn ze relatief vaak slachtoffer van criminaliteit en hebben ze vaker dan gemiddeld last van vervuiling, bijvoorbeeld stank, in hun woonomgeving. Gunstige uitkomsten zijn voor deze leeftijdsgroep te zien bij gezondheid, arbeidsparticipatie en het vertrouwen in andere mensen. 

Anders dan bij jongvolwassenen hebben onder 45- tot 55-jarigen en 55- tot 65 jarigen de gunstige uitkomsten juist duidelijk de overhand. 
Vergeleken met 2019 is de brede welvaartssituatie van de jongere leeftijdsgroepen tot 45 jaar licht achteruit gegaan. Bij hen was de ontwikkeling ten opzichte van dat jaar bij een aantal indicatoren ongunstiger dan gemiddeld en slechts bij een enkele indicator juist gunstiger. Zo daalde het aandeel dat tevreden is met het leven onder 18- tot 25-jarigen en 25- tot 35-jarigen meer dan gemiddeld en nam onder 35- tot 45-jarigen het aandeel dat vrijwilligerswerk deed bovengemiddeld af.

Onder 65- tot 75-jarigen hadden juist de gunstige ontwikkelingen de overhand, bijvoorbeeld bij de indicator over tevredenheid met het leven.   

Forse verschillen naar onderwijsniveau en herkomst 

Niet alleen naar leeftijd zijn er verschillen in brede welvaart. Ook tussen mensen van verschillend onderwijsniveau en van verschillende herkomst-/geboortelanden bestaan grote verschillen in het aantal gunstige en ongunstige uitkomsten. Gunstige uitkomsten hebben duidelijk de overhand bij hoogopgeleiden en bij mensen die in Nederland geboren zijn met ouders die daar ook geboren zijn. 

Verdeling van brede welvaart in meest recente jaar en ontwikkeling ten opzichte van 2019
De bolletjes geven per indicatoren aan waar bevolkingsgroepen een significant hogere (groen) of lagere (rood) welvaart hebben dan het nationaal gemiddelde (grijs). De ruitjes geven aan of het cijfer van een bevolkingsgroep zich sinds 2019 bij een indicator gunstiger (groen) of ongunstiger (rood) heeft ontwikkeld dan het nationale gemiddelde.
Gesorteerd op kleur
Gesorteerd op indicator
LegendaMeest recente jaarRelatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019

Geslacht

Mannen
Mannen, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Mannen, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Gest besteedb inkomen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Mannen, Vermogen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Vrouwen
Vrouwen, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vertrouwen instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Gest besteedb inkomen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Vrouwen, Vermogen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.

Leeftijd

Jonger dan 25
Jonger dan 25, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vertrouwen instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35
25 tot 35, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Gest besteedb inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45
35 tot 45, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Gest besteedb inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vertrouwen instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55
45 tot 55, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Gest besteedb inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65
55 tot 65, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Gest besteedb inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
55 tot 65, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75
65 tot 75, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder
75 en ouder, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Nettoarbeidsparticipatie: onvoldoende data(kwaliteit) in 2022, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
75 en ouder, Tevredenheid met werk: onvoldoende data(kwaliteit) in 2022, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.

Onderwijsniveau

Laag
Laag, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Laag, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Last van milieuproblemen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar
Middelbaar, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Gest besteedb inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Last van milieuproblemen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog
Hoog, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Last van milieuproblemen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Gest besteedb inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vertrouwen instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.

Herkomst/geboorteland

Geboren in NL, ouders in NL
Geboren in NL, ouders in NL, Gest besteedb inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Tevredenheid met woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) in Europa, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Gest besteedb inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL)
Geboren in Europa (excl. NL), Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Last van milieuproblemen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in Europa (excl. NL), Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa
Geboren buiten Europa, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren buiten Europa, Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.

Minder jongvolwassenen bij wie het op meerdere vlakken goed gaat

In het onderzoek is niet alleen naar groepsgemiddelden gekeken, maar ook naar de uitkomsten op persoonsniveau. De vraag die daarbij wordt beantwoord is in hoeverre gunstige dan wel ongunstige uitkomsten zich concentreren bij individuen. De berekening daartoe is alleen mogelijk voor negen van de dertien indicatoren van brede welvaart. Als een persoon op zeven of meer van deze indicatoren een gunstige uitkomst heeft, spreken we van gunstige stapeling. In totaal was daarvan sprake bij 23 procent van de mensen. Stapeling van gunstige uitkomsten kwam onder 25- tot 35 jarigen met 19 procent iets minder voor. Onder 45- tot 65 jarigen kwamen gunstige uitkomsten juist vaak samen.

Vergeleken met 2019 is het aandeel jongeren (18 tot 25 jaar) en jongvolwassenen (25 tot 35 jaar) met een stapeling van gunstige uitkomsten fors afgenomen. 

Als een persoon op drie of meer indicatoren een ongunstige uitkomst heeft, spreken we van ongunstige stapeling. Dit kwam voor bij 19 procent van de mensen. Er zijn daarbij ook verschillen naar leeftijd, maar stapeling van ongunstige uitkomsten komt het meest voor bij laagopgeleiden en bij mensen die buiten Europa zijn geboren. 

Stapeling, 2022
Percentage van iedere bevolkingsgroep dat aan de bovenkant, in het midden of aan de onderkant van de verdeling van de brede welvaart zit.

Geslacht

17,9%
57,6%
24,5%
19,3%
59,8%
20,9%

Leeftijd

21,7%
56,0%
22,2%
18,8%
61,7%
19,4%
16,2%
58,1%
25,6%
14,9%
55,2%
29,9%
19,6%
48,8%
31,6%
26,8%
57,6%
15,6%
11,8%
81,3%
6,9%

Hoogst behaald onderwijsniveau

31,7%
59,8%
8,5%
17,9%
62,8%
19,2%
8,9%
54,2%
36,9%

Geboorteland en herkomst

15,3%
59,4%
25,3%
21,4%
58,7%
20,0%
26,5%
58,8%
14,8%
22,8%
61,5%
15,7%
37,0%
51,6%
11,4%