Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:studierichting
76 resultaten voor keyword:studierichting

Pagina 2 van 4

Artikelen
Artikelen

Belgen in Nederland en Nederlanders in België

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In België wonen ruim 111 duizend Nederlanders. Dat zijn er drie keer zoveel als andersom: in Nederland wonen 36 duizend Belgen. Het aantal Belgen in Nederland is...

Artikelen

Onderwijsrichting ISCED

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de international classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de...

Overig

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 4)

Maatwerktabel over de studierichting van de vluchtelingen in Nederland in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Rechten meer in trek bij eerstejaarsstudenten

In het studiejaar 2007/’08 begonnen bijna 117 duizend studenten aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs. Dat is 17 procent meer dan in 2002/’03. Vooral rechten kwam meer in trek bij de...

Artikelen
Artikelen

Deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stabiliseert na jaren van stijging

In de periode 1998-2013 is de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt sterk toegenomen. Eind 2013 deed zich echter een lichte daling voor en in de eerste drie kwartalen van 2014 is hun...

Artikelen

Kritieke materialen in de Nederlandse economie. Voorlopige resultaten (Engelstalig)

Deze exploratieve studie onderzoekt de impact van kritieke materialen op de Nederlandse economie. De studie gebruikt de 41 kritieke materialen zoals bepaald door de EU-werkgroep kritieke...

Artikelen
Artikelen

Discrepanties in sociaal kapitaal van bevolkingsgroepen

In deze studie is een meetlat sociaal kapitaal ontwikkeld op basis van de gegevens uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn dat in 2012 is uitgevoerd. De meetlat is gebaseerd op zeventien...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Jeugdwerkloosheid licht gestegen

De werkloosheid onder jongeren is het afgelopen half jaar licht toegenomen, al ligt deze nog iets onder het niveau van een jaar geleden. De meeste jonge werklozen volgen een opleiding of studie....

Artikelen

Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2012-2016

De economische groei in de gemeente Apeldoorn en het onderwijsniveau, 2012-2016

Cijfers

Minder vrouwen blijven thuis om te zorgen

In 2010 waren er 318 duizend vrouwen die vanwege de zorg voor het gezin geen werk wilden van twaalf uur of meer per week. Dat is een forse afname ten opzichte van tien jaar eerder.

Artikelen

Monitor materiaalstromen

In dit rapport wordt een monitor voor het meten van fysieke materiaalstromen in 2008 gepresenteerd.

Publicaties
Artikelen

Studenten verhuizen vaak binnen hun eigen deel van het land

Van de 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen die jaarlijks naar een andere gemeente vertrekken, verhuizen de meesten om te gaan studeren. Hun bestemming is vaak één van de grote steden of een stad met...

Artikelen

Zorgtaken voor steeds minder vrouwen een reden om niet te werken

Het aantal vrouwen dat niet wil of kan werken vanwege de zorg voor hun gezin is sinds 2001 bijna gehalveerd.

Artikelen