Kritieke materialen in de Nederlandse economie. Voorlopige resultaten (Engelstalig)

Deze exploratieve studie onderzoekt de impact van kritieke materialen op de Nederlandse economie. De studie gebruikt de 41 kritieke materialen zoals bepaald door de EU-werkgroep kritieke grondstoffen. Deze lijst is door het Ministerie van Economische Zaken aangevuld met 3 kritieke materialen. De studie biedt een eerste inzicht in de bedrijfstakken en productgroepen waarin kritieke materialen worden gebruikt.