Vrouwelijke doctor in opmars

Het aantal gepromoveerden in Nederland neemt toe, vooral doordat de laatste jaren steeds meer vrouwen een proefschrift schrijven. In 2006/’07 voltooiden ruim 3 duizend personen een promotieonderzoek, waarvan ruim 40 procent vrouwen. Dat is meer dan in 1990/’91. Toen promoveerden er nog geen 2 duizend personen, waarvan bovendien slechts 18 procent vrouw.

De vrouwen hebben de mannen nog niet ingehaald, maar bij enkele vakgebieden lopen ze wel behoorlijk in. Bij gezondheidszorg en welzijn (faculteit geneeskunde) promoveerden de laatste twee jaar zelfs meer vrouwen dan mannen. In het vorige studiejaar haalden in dit vakgebied 542 vrouwen een doctorstitel tegenover 478 mannen.

Gepromoveerden, alle studierichtingen

Gepromoveerden, alle studierichtingen

Bron: StatLine, Gepromoveerden aan universiteiten