Sustainability: quantifying CO2-emissions according to the control-criterion

In de Internationalisation Monitor 2013 wordt o.a. een alternatieve methode besproken om CO2-uitstoot toe te wijzen aan landen. Deze studie gaat eerst in op een toedeling van de binnenlandse CO2-uitstoot, naar bedrijven met Nederlandse zeggenschap en  bedrijven met buitenlandse zeggenschap. Vervolgens bespreekt het de CO2-uitstoot door Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland.