Zorgtaken voor steeds minder vrouwen een reden om niet te werken

Het aantal vrouwen dat niet wil of kan werken vanwege de zorg voor hun gezin is sinds 2001 bijna gehalveerd. In 2001 waren er dat nog 735 duizend, terwijl in 2007 nog maar 373 duizend vrouwen niet werkten omdat zij voor hun gezin moesten zorgen. Het aantal mannen dat niet werkt om te zorgen voor het gezin blijft onveranderd laag. Dit wijst er onder andere op dat gezinnen andere manieren hebben gevonden om hun zorgtaken te regelen.

In 2007 waren er in totaal 3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar die niet wilden of niet konden werken. De meeste van hen zijn jongeren die nog een opleiding of studie volgen.

Redenen om niet te werken

Redenen om niet te werken

Bron: StatLine, Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt