Studiekeuze sluit niet altijd aan op profiel

Vwo-leerlingen kiezen vaak, maar niet altijd, een studie die aansluit bij hun profielkeuze.
Bij de profielen economie en maatschappij en cultuur en maatschappij is de aansluiting zeer goed, bij natuur en gezondheid en natuur en techniek is de aansluiting minder sterk.

Bij economie en maatschappij sterke aansluiting

Bijna negen op de tien leerlingen met het profiel economie en maatschappij kiezen in 2006 voor een vervolgstudie in deze richting. De jongens volgen in de meeste gevallen een studie in de economie (56 procent), de meisjes in de sociale wetenschappen of rechten (49 procent).

Ook bij cultuur en maatschappij overeenstemming

Ook bij het profiel cultuur en maatschappij bestaat een sterke aansluiting. Ruim acht op de tien leerlingen beginnen aan een studie sociale wetenschappen, talen, geschiedenis of rechten.
Vier van de vijf leerlingen met dit profiel zijn meisjes. Van hen koos 55 procent voor sociale wetenschappen of rechten. Bij de jongens was dat 48 procent. Opvallend is het hoge percentage jongens dat zich inschreef voor talen of geschiedenis (40 procent).

Bij natuur en gezondheid meer variatie

Bij het profiel natuur en gezondheid is de aansluiting minder duidelijk. Van deze leerlingen koos 48 procent voor gezondheidszorg en 18 procent voor natuurwetenschappen, wiskunde of techniek. Een op de vijf koos met sociale wetenschappen, rechten of economie voor een heel andere richting.
Van de meisjes met dit profiel koos 53 procent een studie in de gezondheidszorg en 13 procent natuurwetenschappen, wiskunde of techniek. Van de jongens was dat respectievelijk 40 procent en 27 procent.

Overgang van profiel natuur en gezondheid naar het wetenschappelijk onderwijs, 2006

Overgang van profiel natuur en gezondheid naar het wetenschappelijk onderwijs, 2006

Bètastudie voor twee derde leerlingen natuur en techniek

Tweederde van de leerlingen met het profiel natuur en techniek kiest voor een bètastudie. Van de jongens – het overgrote deel van de profielleerlingen – schreef 67 procent zich in voor een bètastudie, van de meisjes maar 43 procent. Bijna een op de vijf meisjes is een studie gaan volgen in een medische richting.

Overgang van profiel natuur en techniek naar het wetenschappelijk onderwijs, 2006

Overgang van profiel natuur en techniek naar het wetenschappelijk onderwijs, 2006

Dick Takkenberg en Kasper van der Heide