Uit de WW naar een vaste baan? Uitstromers uit de WW in 2006 naar dynamiek op de arbeidsmarkt in 2006-2008

Paper en Erratum

De uitkomsten van dit rapport maken onderdeel uit van een studie naar personen die in en uit de Werkloosheidswet (WW) stromen. Gegevens over de instromers in de WW en hun arbeidsmarktverleden zijn in maart 2010 gepubliceerd, eerdere maatwerktabellen in juli en december 2009. Dit rapport bevat gegevens over de uitstromers uit de WW in 2006. Van deze personen is de arbeidsmarktpositie op moment van uitstroom bepaald. Stroomden ze uit naar een baan; was dit een vaste of flexibele baan voor bepaalde of onbepaalde tijd; wisten ze werk in loondienst te behouden of werden ze binnen twee jaar opnieuw afhankelijk van een WW- of andere uitkering? De gegevens zijn gemaakt door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van SZW. In aanvulling op de publicatie zijn een aantal extra uitsplitsingen geleverd als maatwerktabellen. Deze zijn op aanvraag beschikbaar

.